Språkets mønstre : grammatiske begreper og metoder


Lars Anders Kulbrandstad
Bok Bokmål 2005 · Lærebok

Oppdaterer

Forlaget skriver om denne boka:

"Språkets mønstre" gir en innføring i begreper og metoder for å beskrive det grammatiske systemet i et språk. Samtidig er den en grunnbok om språkbygningen i moderne norsk. Framstillingen bygger på et vidt grammatikkbegrep og behandler mønstre på ulike språklige nivåer: fra lyd- og rettskrivningsmønstre, gjennom ord- og setningsmønstre til mønstre i betydningsinnholdet i ord og ytringer.

Et sentralt formål med boka er å gi framtidige lærere en solid faglig basis for å drive en norskundervisning der kunnskaper om hvordan språket er bygd opp og fungerer, kommer inn i flere sammenhenger, ikke minst i arbeid med utvikling av språklig bevissthet og i forbindelse med lese- og skriveopplæring.

Tredjeutgaven er revidert ut fra mange års bruk. Framstillingen er både faglig oppdatert og forenklet på flere punkter. Boka presenterer nå formsystemet både i bokmål og nynorsk, og det kontrastive perspektivet er utvidet i tråd med nye rammeplaner for norskfaget.

"Språkets mønstre" er den mest brukte grammatikken på norskstudiet i allmennlærerutdanningen og brukes også i grunnutdanningen i nordisk ved universiteter og høgskoler. Det tilhørende studieheftet "Inn i språkets mønstre" inneholder nyttige oppgaver og løsningsforslag.

Lars Anders Kulbrandstad er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark. Han har språkteori, norsk som andrespråk og flerspråklighet som spesialfelter og har utgitt en rekke bøker, blant annet "Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning" sammen med T. O. Engen (2004). I en lang periode var Kulbrandstad medlem av fagnemnda i Norsk språkråd, og han har redigert bokmåls- og nynorskordlister som er tilrettelagt for ulike trinn i grunnopplæringen.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , 2005
Omfang
XII, 303 s. : ill.
Utgave
3. utg.
Opplysninger
1. utg. 1993. - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2007 (Nkr 349.00); 3. oppl. 2011 (Nkr 399.00); 4. oppl. 2012 (Nkr 419.00); 5. oppl. 2015 (Nkr 459.00) ; 6.oppl. 2016 (Nkr 469)
Emner
Sjanger
Dewey
ISBN
9788215007717(h.)

Bibliotek som har denne