Årbok 1994 : Levanger historielag


Skriftstyre: Karl Heinz Cegla, Hogne Heir, Asbjørn Andresen
Bok Bokmål 1994 Levanger Historielag

Oppdaterer

Digital utgave: Digital utgave
Medvirkende
Andresen, Asbjørn . Jubileumsutstillingen i Levanger 1936
Husby, Arnfinn . Den siste bjørnen i Åsen
Lello, Johannes . Ein bygdekunstner
Bentzen, Ingemund . Vedgassgeneratoren, brukbar energi i krisetid
Cegla, Karl-Heinz . Mølla ved Munkrøstadfoss
Fagerli, Paul Steinar . Ulv i Skogn
Fostad, Johannes . Milorg i Skogn - tilbakeblikk med refleksjoner
Friberg, Ragna . Bina og Olaf på Dalsve
Grevskott, Peter . Frå ein gamal protokoll
Havik, Sveinung . Utvandringslister til Amerika 1862-1885 Skogn (Alstadhaug), Ekne og Markabygda
Holan, Johannes . Krogstadvollen - min barndoms paradis
Husby, Arnfinn . Grensehandel i 1860-åra
Johansen, Per Anker . Reglement for Nordre Trondhjems amtssygehuse
Kregnes, Jarle . Pilgrimsleden. Tanker omkring et prosjekt
Lello, Elling . Gamle barnerim og regler
Lunnan, Eli . "-til Ære for vor lille BY". Celebert besøk i Festiviteten i 1881
Nesgård, Jorulf (Medforf.)
Nestgaard, Kolbjørn . Suppanklokker
Nordal, Margit Oline . Trøsterim
Pettersen, Arild E. . Sagbruksdriften i Levanger på 16- og 1700-tallet
Sivertsen, Arne . Da vi sprengte stamnen i Storelva
Sjaastad, Georg . Arne Finsvik. Slik eg lærte han å kjenne
Skilbrigt, Jon . Jonasplassen
Stavrum, Betzy . Finn-Ole og Finnrommet
Stene, Morten . Ole Olsen Norviks aner og ætt
Vestrum, Lars . Ekne sentrum
Weie, Marry . 70-årsminne frå gården Sør-Håve, om dei som da levde og hadde sitt virke der
Worseth, Asbjørn . Min oppvekst på Støre
Utgitt
[Levanger] : Levanger Historielag , 1994
Omfang
167 s. : ill.
Opplysninger
Medarbeidere i årboka s. 167
Emner
Brenne, Cisilie , setertaus , ?-1923
Burstorsveet, Bina Nilsdatter
Dalsve, Olaf Pettersen Dalsve , småbruker
Finsvik, Arne
Migen, Karen Andreasdatter , 1821-1868
Norvik, Ole Olsen , 1827-1872
Olstad, Ole Martin , maler og handtverker , 1875-1940
Svedjan, Jonas Elefsen , 1821-1902
Thomassen, Ole , 1856-1935
Trebelli, Zelia , sangerinne , 1838-1892
Winge, Borghild Kjønstad , setertaus
Alstad, Ole Martin , 1875-
Brenne, Karen Cisilie
Worseth, Asbjørn
Dalsve, gården
Milorg
Mule skole
Sør-Håve, gården
Levanger - Historie
Barnerim og barnesanger
Barnerim 1702 Barnepsykologi
Biler
Bjørnejakt - Skogn
Bjørnejakt - Åsen
Bjørner
Ekne
Emigrantlister
Handel
Historie
Håndverkere
Innvandring - USA - Fra Norge - Skogn (Alstadhaug), Ekne og Markabygda
Jonasplassen
Klokker
Krigen 1939-1945
Krogstadvollen
Levanger - Handel
Levanger(hverdagsliv) - Historie - Skogn
Møbelsnekkerhandverk
Møller
Nord-Trøndelag
Sagbruk - Levanger
Seterbruk
Seterdrift - Skogn
Skogn
Skogn(hverdagsliv) - Historie
Støre
USA
Ulver
Ulver(zoologi)
Utstillinger
Utvandring
Vedgassgeneratorer
Verdenskrigen, 1939-1945 - Motstandsbevegelser - Trøndelag
Årbøker
By sag på Ekne
Dalsve i Markabygda
Falstad sag på Ekne
Finnrommet på Ronglan
Forra
Hopla sag i Åsenfjorden
Jonasplassen på Ekne
Kolberg sag i Frol
Langåsen sag i Markabygda
Levangersamling
Munkrøstadfossen i Levangerelva
Mølnå sag i Markabygda
Nordre Trondhjems amts Sygehus på Eidesøren
Pilegrimsleder
Restad sag i Frol
Ringfoss sag i Åsen
Rinnan sag i Frol
Storelva i Frol
Støre i Skogn
Sør-Håve i Skogn
Tømte sag i Frol
Ådalen sag i Markabygda
Dewey
ISBN
(ib.) : N.kr. 125,00
ISSN

Bibliotek som har denne