Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. 1. Akershus stift og amt : Østfold, Akershus


utgitt av Kristin M. Røgeberg
Bok Bokmål 2003 Riksarkivet (Norge)

Oppdaterer

om denne boka: Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.
Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål dsom ble sendt fra det Danske kanselli i København til embedsverket i Norge våren 1743.
Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunnskap om alt fra navneskikker og dialektord til helsebringende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter.
Bind 1 i denne serien inneholder svar fra amtmannen i Akershus stiftamt og omfatter hele Østlandet. I tillegg gjengis svarene fra lokale embedsmenn i Østfold og Akershus
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Solum , 2003
Omfang
519 s.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
914.81 . - 948.1 . - 948.1024 . - 948.1034 . - 948.22 . - 948.23 . - 948.1033
ISBN
8256013745 . - 9788256013746

Bibliotek som har denne