Blåfargen fra Modum : en verdenshistorie : Blaafarveværket 1776-1821


Ingerid Hagen
Bok Bokmål 2014

Oppdaterer

Blåfarveværket på Modum var Norges største industribedrift på begynnelsen av 1800-tallet. Blaafarveværket brukte koboltmalm til fremstilling av koboltblått, som særlig ble benyttet i papir-, porselens- og glassindustrien, og eksporterte størstedelen av produksjonen av blåfarge til utlandet.I sin storhetstid dekket det 80% av verdensmarkedet for blåfarge. Blåfarven fra Modum spilte dermed en viktig rolle i norsk handel med bl a Danmark, Holland og land i Asia. I tiden rundt 1814 fikk Blaafarveværket en avgjørende rolle i opprettelsen av en ny norsk økonomi og i dragkampen mellom Danmark og Norge om verdiene i det gamle riket.Dette er første bind i en serie på flere bøker som tar for seg Blaafarveværkets historie. Dette bindet dekker pionertiden fra 1776- 1821.Ingerid Hagen forteller levende om blåfargens vei fra Modum, og ut i verden. Hun beskriver livet på havna i København, i kaffehusene i Amsterdam hvor blåfargen ble solgt til handelshus i hele Europa og hvordan skip med eksklusiv kolboltblått fra Modum reiser til Japan og andre land i Asia.
Utgitt
Oslo : Scandinavian Academic Press , cop. 2014
Omfang
199 s., pl. : ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
228.7622 . - 338.76223483 . - 338 . - 338.76 . - 667.2 . - 708.81 . - 338.762234 . - 338.762 . - 338.7622 . - 622.34 . - 667 . - 669.7 . - 948.26
ISBN
9788230401286 : Nkr 349.00

Bibliotek som har denne