Silhuettar : eit portrett av modisten Kirsti Nordberg Moe


Cathrine Lous, Tore Lande Moe ; [oversetting: Olav Grinde, Neste kapittel AS]
Bok Nynorsk 2010

Oppdaterer

om denne boken:

Modistfaget er i dag eit av dei minste, men levande handverksfaga i Noreg.
For tretti år sidan var det i ferd med å forsvinna frå læreplanen, då det
gjekk tiår utan at det vart avlagt noko sveineprøve. Ein ny giv kom på
byrjinga av 1990-talet. Kirsti Nordberg Moe var den første lærlingen på 30
å r i faget. I dag underviser ho skuleklassar, har hospitantar og sit i
faggruppa som utarbeider læreplanar i faget.

Kirsti Nordberg Moe har sidan 1990 leigd atelier i krambua på Sunnhordland
Museum på Stord. Her lagar ho hattar og kunstobjekt til hovudet, som blir
lagt merke til langt ut over regionen sine grenser. To av hennar modellar
har blant anna motteke merket for God Design av Norsk Designråd.

Boka er skriven av Cathrine Lous og Tore Lande Moe. Otto Ersland har vore
redaktør. Boka er i hovudsak ei biletbok men her er og tekstar av Einar Økland, Kjellbjørg Lunde og Olav Eldøy.

Boka har nynorsk og engelsk tekst.

Medvirkende
Utgitt
Bergen : Kapabel , 2010
Omfang
131 s. : ill.
Opplysninger
Delvis parallell nynorsk og engelsk tekst
Emner
Geografisk emneord
Dewey
391.4 . - 391.43 . - 646.5 . - 709.24 . - 746.9 . - 746.9092 . - 646.50092
ISBN
9788281630314 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne