To skilling for en sang : folkelige viser i Nord-Norge : et utvalg skillingstrykk


ved Torunn Eriksen ; illustrasjoner: Ulf Dreyer
Bok Bokmål 1981 · Antologi

Oppdaterer

om denne boka:

To skilling for en sang, er et utvalg skillingsviser samlet i Nord-Norge. Med få unntak er de trykt i skillingstrykk omkring andre halvdel av 1800-tallet. Mesteparten av visene er også blitt til i løpet av 1800-årene: viser fra arbeidslivet, sjømannsviser, kjærlighetsviser, emigrantviser m.m., men det finnes også eldre tekster.
Av denne samlinga ser vi at folkelig sangtradisjon i Nord-Norge har fått farge av den nord-norske virkeligheta. Havet og fiskeriene, den overhengende trusselen om drukningsdøden, gruvedrift, anleggsarbeid, russehandel og den stadig overhengende kampen for føa, har satt tydelige spor i mange av visene.
Til tross for det regionale særpreget kan den folkelige visesangen i landsdelen ikke sees på som en isolert tradisjon. Kanalene mot landet ellers og resten av Skandinavia har vært åpen. Viser som i utallige varianter har levd sitt liv på vandring fra land til land har også funnet feste her, både på bygda og i byene. Slik går vår nord-norske tradisjon inn i en større enhet - først og fremst med nabolandene Sverige og Danmark.
Boka har melodier til mange av visene. De er tilrettelagt for sang og besifret for enkelt gitarakkompagnement.
Torunn Eriksen, som har gjort utvalget og skrevet innledninga, studerer nordisk hovedfag ved Universitetet i Tromsø. Hun arbeider med ei avhandling om folkelige viser i Nord-Norge.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Tromsø : Universitetsforlaget , 1981
Omfang
XVIII,282 s. : ill., mus.
Passer for
v
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
398.809481 . - 782.4 . - 784 . - 398.5 . - 398.8 . - 398.9 . - 782.42159 . - 782.5159 . - 782.542 . - 782.542159 . - 784.49 . - 784.6481 . - 784.8 . - 782.42 . - 784.5
ISBN
8200053423 : Nkr 120.00

Bibliotek som har denne