Fredriksstad og tilliggende strøk


Sverre Pedersen
Bok Bokmål 1914

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
1914-1928
Omfang
1 mappe (18 dok.)
Opplysninger
Håndskrevne skisser og plantegninger . - Vedlagt: kart over Fredrikstad fra perioden 1914-1912 samlet av Sverre Pedersen . - Vedlagt: plantegning for utvidelse av kirkeparken i vestre Fredriksstad, signert Johan Moen . - Vedlagt: plantegning over "det nye Cicignon" signert Fredriksstad Stadskonduktørkontor, 1921
Emner

Bibliotek som har denne