Norsk barnelitteratur - lek på alvor : glimt gjennom hundre år


Harald Bache-Wiig
Bok Norsk 1996 · Språk

Oppdaterer

Norsk barnelitteratur

I denne artikkelsamlingen har Bache-Wiig tatt for seg utvalgte barne- og ungdomsbøker fra 1850-årene og frem til i dag.
I gjennomgangen av de ulike titlene viser han ved å vektlegge gitte temaer hvordan litteraturen alltid er en del av en større sosial- og idèhistorisk kontekst.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Cappelen akademisk : Landslaget for norskundervisning , c1996
Omfang
202 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Utvalg av artikler hovedsakelig publisert tidligere . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Carroll, Lewis , psevd. for Charles Lutwidge Dodgson : Alice's Adventures in Wonderland
Elster, Kristian , 1881-1947 : Tirdalsbrødrene
Floden, Halvor , 1883-1956 : Frik med fela
Hagerup, Klaus((NO-TrBIB) 90055251) , 1946- : Høyere enn himmelen
Haugen, Tormod((NO-TrBIB)90589445) , 1945-2008 : Øglene kommer
Johansen, Trygve Hjorth : Kashmir
Lie, Nils((NO-TrBIB)90098382) , 1902-1978 : Trekløveret
Moe, Jørgen (Jørgen Engebretsen) , 1813-1882 : I Brønden og i Kjærnet
Reuter, Bjarne B , 1950- : Zappa
Scott, Gabriel , 1874-1958 : Trip Trap Træsko
Scott, Gabriel((NO-TrBIB)90067802) , 1874-1958 : Trip Trap Træsko
Vaage, Ragnvald , 1889-1966 : Gutane på Tedneholmen
Winther, Eugenie (Eugenie Geelmuyden) , 1901-1975 : Ellen fra låven
Elster, Kristian d.y. : (NO-TrBIB)10052387
Hagerup, Klaus , 1946- : (NO-TrBIB)90055251
Haugen, Tormod , 1945-2008 : (NO-TrBIB)90589445
Hauger, Erling , 1899-1993 : (NO-TrBIB)90167582
Havrevold, Finn , 1905-1988 : (NO-TrBIB)90059450
Hjorth-Johansen, Trygve : (NO-TrBIB)90173075
Hopp, Zinken , 1905-1987 : (NO-TrBIB)90084351
Lie, Bernt , 1868-1916 : (NO-TrBIB)90869069
Lie, Nils , 1902-1978 : (NO-TrBIB)90098382
Løland, Rasmus , 1861-1907 : (NO-TrBIB)90069177
Reuter, Bjarne : (NO-TrBIB)90057270
Stokke, Bernhard , 1896-1979 : (NO-TrBIB)90117418
Barnelitteratur, Norsk
Barn i litteraturen(norsk litteratur)
Barne- og ungdomslitteratur
Barneboktolking
Forfattere
Hagerup, Klaus: Høyere enn himmelem
Hagerup, Klaus: Høyere enn himmelen
Haugen, Tormod: Øglene kommer
Historie
Historie 1918-1939
Hopp, Zinken: Trollkrittet
Leik
Litteraturanalyse
Litteraturhistorie
Litteraturkritikk
Litterære virkemidler
Løland, Rasmus: Kvitebjørnen
Norge
Norsk barne og ungdomslitteratur-Historie og kritikk
Norsk barne- og ungdomsltteratur - Historie og kritikk
Norsk barnelitteratur
Norsk litteraturhistorie
1900-tallet
Barnelitteratur
Barnelitteraturforskning
Guttebøker
Historisk framstilling
Lek - Litterært tema
Nonsens
Norsk litteratur
Sosialisering
Barnebøker
Bokomtaler
Litteratur
Litterær analyse
Løland, Rasmus : Kvitebjørn
Norsk barne- og ungdomslitteratur, Kvitebjørnen av Rasmus Løland, Rømlinger i norske guttebøker fra mellomskrigstida, Møter og kollisjoner mellom fantasi og virkelighet i norsk barnelitteratur før 1940, Den bortkomne faderen - Guttesosialisering i barnebøker - et historisk riss, Foreldrene på hodet - Zinken Hopps Trollkrittet 1948, Kunsten å klappe et pinnsvin og kunst og menneskelighet i Klaus Hagerups Høyere enn himmelen - 1990, Østen og Vestens drage - Om brytingen mellom utopi og dystopi i Tormod Haugens Øglene kommer fra 1991, Den dobbelte stemmen i barnelitteraturen - Historie og kritikk
Ungdomslitteratur
Barnebokforfattere - Norge
barne ungdosmlitteratur barnelitteratur norsk litteraturhistorie 1900-talle ungdomslitteratur historie kritikk barne- norge
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
028.5 . - 808.9 . - 809.5 . - 809.8 . - 809.81 . - 839.82 . - 839.9 . - 839.8209
ISBN
8245600644 : Nkr 268.00

Bibliotek som har denne