Tall og de fire regneartene


Håkan Sollervall ; oversatt av Hilde Strømsnes
Bok Bokmål 2012 Håkan. Sollervall

Oppdaterer

Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner.

Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk.

Ved å jobbe med flere forskjellige løsningsstrategier forstås oppgaven og matematikken bedre enn ved bruk av bare én løsningsmetode. Man regner med større sikkerhet når løsningen er forankret i flere tankeformer. I tillegg får man større forståelse for matematikken som oppgaven er ment å formidle.

Tall og de fire regneartene inneholder mange regneeksempler med bruk av ulike matematiske representasjonsformer. Bakerst i boka er det oppgaver og fasit.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Cappelen Damm , 2012
Omfang
172 s. : fig.
Emner
Lærerutdanning
Tall
aritmetikk
regning
Undervisning
undervisning matematikk tall tallære tallforståelse aritmetikk rekningsartar talforståing heiltalsrekning matematikkundervisning
Dewey
510.7 . - 510.71 . - 513.2 . - 513.207 . - 510 . - 510.2562
ISBN
9788202388676 : Nkr 289.00

Bibliotek som har denne