Gaustabanen


Helge Songe
Bok Bokmål 2006
Flere språk: Engelsk

Oppdaterer

I 1953 vedtok norske forsvarsmyndigheter at Gaustatoppen skulle utnyttes som et ledd i det nye radiolinjesystemet i Norge. Stasjonen på Gaustatoppen var et knutepunkt idet militære radiolinjenettet i i Norge i 50 år. Mellom tre og fire hundre fjernsamband kom inn til denne stasjonen over mikrobølgelinjer fra nord, sør, øst og vest. Dessuten var stasjonen knyttet til det sivile rikstelefonnettet gjenom en egen radioforbindelse. Arbeidet med selve tunnelanlegget startet i 1953. Det begynner ved Langefonn, ca 1150 m.o.h. Herfra går det en horisontal tunnel 850 inn i Gaustatoppen. Denne ender i en omlastingshall midt inne i fjellet og trafikkeres av et lite diesellokomotiv. Fra omlastingshallen går det en skråsjakt som er ca. 1030 meter lang, opp til toppanlegget 1800 meter over havet. Stigningen i skråsjakta er omkring 39 grader. Gaustabanen ble åpnet i 1959. På 1990-tallet og utover gjorde Tinn kommune flere framstøt mot Forsvaret for å få tillatelse til å bruke banen i turistøyemed. Man fikk endelig gjennomslag for idéen, først med prøvedrift noen uker i 2004 og 2005. Fra sommeren 2010 ble anlegget godkjent til frakt av turister opp på Gaustatoppen på permanent basis.
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
[Tinn] : Singsong , 2006
Omfang
55 s. : ill.
Utgave
Norsk-English [utg.]
Opplysninger
Parallell norsk og engelsk tekst
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788292053461

Bibliotek som har denne