Den Fantastiske barnelitteraturen


Åsfrid Svensen ... [et al.]
Bok Bokmål 1982 · Fantastisk

Oppdaterer

om denne boka:

Den fantastiske barnelitteraturen er ei bok om litteratur som går ut over grensene for det som er mogeleg og sannsynleg. Kva rolle spelar fantastiske element i norsk barnelitteratur i vår samtid? Fører den fantastiske forteljinga oss vekk frå realitetane, eller gir den ei djupare forståing og oppleving av det verkelege?

Med utgangspunkt i tekster av H. C. Andersen og Astrid Lindgren drøftar Åsfrid Svensen omgrepet fantastisk litteratur. Tre andre bidrag analyserer barnebøker av Tormod Haugen, Einar 0kland og Paal-Helge Haugen. Boka viser korleis fantastiske element kan ha ulike funksjon ar, også innanfor eitt og same diktverk.

Den fantastiske barnelitteraturen er bok nr. 15 i LNUs skriftserie og er særleg aktuell for undervisninga i barnelitteratur ved høgskolar og universitet.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Cappelen , 1982
Omfang
85 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Andersen, Hans Christian , forf., eventyrdikter, lyriker , 1805-75
Haugen, Paal Helge
Lindgren, Astrid((NO-TrBib)90057196) , 1907-2002 : Mio, min Mio
Haugen, Tormod , 1945-2008 : (NO-TrBIB)90589445
Lindgren, Astrid , 1907-2002 : (NO-TrBIB)90057196
Økland, Einar , 1940- : (NO-TrBIB)90073071
Gutar i røyk
Herr Tidemann reiser
Mio min Mio
Slottet det Hvite
Historie og kritikk
Antologi
Barne- og ungdomslitteratur - Historie og kritikk
Barnebokanalyser
Barnebokforfattere - Norge
Barnebøker - Norsk litteratur
Barnebøker
Barnelitteratur - Historie og kritikk
Fantastisk
Fantastiske fortellinger
Fantastiske romaner - Historie og kritikk
Fantasy
Fantasy-litteratur
Historie
Kritikk
Lindgren, Astrid, sv. forf., 1907-
Litteraturhistorie
Litteraturkritikk
Norsk barnelitteratur
Norsk litteraturhistorie
Ped.samling - Skodje
Science fiction - Historie og kritikk
Svensk litteratur - Historie og kritikk
Ungdomslitteratur
fantastisk(genre)
skandinavisk litteraturhistori
Barn
Barnelitteratur
Det fantastiske
Fantastisk litteratur
Norsk litteratur
Norsk barne- og ungdomslitteratur - Historie og kritikk
Fantastiske romaner(litterære virkemidler)
fantastisk barnelitteratur barne ungdomslitteratur litteratur fantasi science fiction barne- historie kritikk norskikk fantasifort lesning haugen,tormod "slottet hvite" lindgren, astrid "mio, min mio" økland. einar haugen, paal helge"her tidemann reiser" fantastisk-litteratur
Sjanger
Dewey
028.5 . - 839.7 . - 028.59 . - 801.9 . - 808.3 . - 809 . - 809.3 . - 809.8 . - 809.9 . - 839.5 . - 839.82 . - 839.8209 . - 839.9 . - 839.909
ISBN
8202099145 : Nkr 68.00

Bibliotek som har denne