Damsleth : han teikna for Norge


Einar Økland
Bok Nynorsk 2008 · Biografiar

Oppdaterer

Damsleth
Han teikna for Norge

Harald Damsleth (1906-71) var aktiv som teiknar og illustratør i over 40 år. Han var ein norsk kunstnar ein ikkje kjem utanom, for han har utan tvil sett sitt preg på norsk kultur.

Heile sitt yrkesliv teikna han bilete som blei spreidde i norske aviser, tidsskrift, vekeblad, bøker og andre trykksaker i høge opplag. Bileta blei sette av tallause barn og vaksne - men som oftast utan at publikum kjende namnet på opphavsmannen. Som formskapar innan bruksgrafikk og populærkultur var Damsleth heilt unik. Dei beste verka hans er høgt vurderte av kollegaer og grafiske formgjevarar, og framleis er han å finne i mange trykksaker kringom i norske heimar.

Denne boka viser omfanget av Damsleths offentlege livsverk. Boka er eit oppsporings- og innsirklingsverk, full av utvalde Damsleth-illustrasjonar som vil både glede og overraske.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Bergen : Vigmostad & Bjørke , 2008
Omfang
256 s. : ill.
Opplysninger
På løst omslag: Reklame, bokframsider, spel, postkort, plakatar ...
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788241904172 : Nkr 398.00

Bibliotek som har denne