Barskogens vegetasjonstyper : grunnlaget for stedstilpasset skogbruk


John Y. Larsson, Johan Kielland-Lund, Svein M. Søgnen
Bok Bokmål 1994 · Eivinds kontor

Oppdaterer

om denne boka:

Kunnskap om skogens vegetasjonstyper er en grunnleggende forutsetning for langsiktig forvaltning av skog. Denne boka gir en innføring i barskogens vegetasjonstyper. Den forklarer hva vegetasjonstypene formidler av informasjon om voksestedet og hvordan denne kunnskapen kan brukes i et stedstilpasset skogbruk. Boka inneholder også en lettfattelig nøkkel til rask bestemmelse av vegetasjonstype.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Landbruksforl. , cop. 1994
Omfang
132 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Busker
Naturvern
SKOGVERN
Skogen
Skoger
Vegetasjonsområder
Barskog
Bartrær
Botanikk
Bøkeskoger
Forest ecology
Forestry
Forvaltning
Hogst
Jordsmonn
Løvskog
Migrasjon
Miljøvern
Norge
Pedologi : (NO-TrBIB)REAL009039
Planter - Systematikk
Plantesamfunn
Plantesosiologi
Planteøkologi
Skjervheim, Hans
Skog
Skogbruk
Skogkultur
Skogsamfunn
Skogøkologi
Suksesjon
Trær
Vegetasjon
Vegetasjonshistorie
Vegetasjonstyper
Vegetasjonsøkologi : (NO-TrBIB)REAL001582
Økologi
Økosystemer
Skogar
skoger(naturressurser)
Naturvitenskap
Skogflora
Skogbruk og naturvern
plantesosiologi barskog vegetasjonstyper skoger systematisk botanikk skogsamfunn forvaltning vegetasjonsøkologi hogstformer suksesjoner vegetasjon planteøkologi skog skogøkologi skogkultur bartær skogbruk allmenn skogsbotanikk trær økosystemer økologi skogflora plantesamfunn lauskog bøkeskog naturvern vegetasjonshistorie innvandringshistorie suksesjon jordsmonn markberedning foryngelsesmetoder skogskjøtsel
Sjanger
Dewey
577.3 . - 581.526 . - 581.7 . - 581.73 . - 581.9 . - 582.16 . - 585 . - 63-174.7 . - 634.9 . - 634.97 . - 634.95 . - 333.75 . - 581.909
ISBN
8252916260 : Nkr 248.00

Bibliotek som har denne