Kvinnfolkarbeid : kvinners kår og status i Norge 1875-1910


Sidsel Vogt Moum
Bok Bokmål 1981 · Faglitteratur
om denne boka:

De siste ti-åra har lært oss å se med mistanke på tradisjonell historieskriving - alt for lenge har historie vært det samme som mennenes historie., Kvinnebevegelsen og kvinnehistorikerne har fått oss til å se at kvinnenes historie burde være noe mer enn diffuse skyggebilder bak den verden historikerne vanligvis har kastet lys over.

Bokas utgangspunkt er en tidsepoke som har hatt avgjørende betydning for norske kvinners stilling i dag. Forfatteren vil vise at samfunnsendring og politisk utvikling ikke nødvendigvis får de samme virkninger for kvinner som for menn, og hun mener at kunnskaper om denne delen av vår fortid kan være med på å avlive vår egen tids myter om "kvinnens natur" og en kvinnerolle som ikke lar seg forandre.

I motsetning til mange andre framstillinger, tar denne boka sikte på å vise kvinners arbeid og levekår i alle samfunnslag og landsdeler. Det tar oppa både lønnet og ulønnet arbeid og viser virkeligheten bak politikernes og kulturdebattantenes verdensbilde.

Les boka på nett
Utgitt
[Oslo] : Universitetsforlaget , 1981
Omfang
100 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Alf Mostues samling
Women
Work
Arbeid
Arbeidsliv
Arbeidslivet
Arbeidstakere
Arbeidsøkonomi
Historie
Kommunikasjoner
Kulturhistorie
Kvinna
Kvinnearbeid
Kvinnearbeid(kvinnesosiologi)
Kvinneliv - Norge - Historie
Kvinnen
Kvinner i Norge
Kvinner i arbeidslivet
Kvinner i arbeidslivet(sosiologi)
Kvinner(arbeidsøkonomi) - Arbeidsliv
Kvinner(biografi) - Norge
Kvinner-Norge-Historie
Kvinner. Sosial og rettslig stilling
Kvinnerollen
Norge
Norge-Historie
Norge-Historie-1814-1905
Seksuelle overgrep - Kvinner - Sosial velferd og status
Sosiologi
kvinner(sosiologi) - norge
yrkesliv(sosiologi) - kvinner
Kvinner og samfunn
Kvinner - Arbeidsforhold
Kvinnearbeid(sosiologi)
Kvinnehistorie
Kvinner - Norge
Kvinner - Norge - 1875-1910
Kvinner(økonomi) - Arbeidsliv
Kvinnesak
Kvinner i arbeidslivet(kvinnesosiologi)
Kvinner(sosial rolle og status) - Norge
arbeidsforhold samfunn arbeidsliv kvinnehistorie kjønnsroller kvinner norge rolle status kvinnearbeid historie sosiologi arbeidslivet husmødre arbeid levekår
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
331.409481 . - 325(481) . - 301.4 . - 305.4 . - 305.409481 . - 305.42 . - 331 . - 331.171 . - 331.4 . - 301.412 . - 305.43 . - 331.413
ISBN
8200055132 : Nkr 49.00

Bibliotek som har denne