1814 : krig, nederlag, frihet : Danmark-Norge under Napoleonskrigene


Rasmus Glenthøj, Morten Nordhagen Ottosen
Bok Bokmål 2014 · Oversiktsverker
Krigsårene frem mot 1814 inneholder noen av de mest dramatiske begivenhetene i både dansk og norsk historie. I denne boken finner du for første gang en samlet fremstilling av krigsårene mellom 1807 og 1814 fra et felles dansk-norsk perspektiv.

1814 var det moderne Norges fødsel. Norge ble selvstendig med en av Europas mest liberale grunnlover, og både selvstendigheten og grunnloven fikk leve videre selv om Norge mot slutten av året ble forent med Sverige i en løs union. Politisk sett gjorde dette Norge til en av Napoleonskrigenes vinnere, men «mirakelåret» 1814 ble født av et nederlag.

For Danmark ble freden i Kiel «tapet av Norge», som det heter i dansk historie. Dette gjorde ikke bare Frederik 6. til en av Napoleonskrigenes største territorielle tapere i hele Europa, men er også det største økonomiske og befolkningsmessige tap for den danske stat noensinne.

Dette verket er et sentralt bidrag i markeringen av 200-årsjubileet for grunnloven og den dansk-norske skilsmissen, skrevet av en dansk og en norsk historiker. I boken forteller de om krigsbegivenhetene både til lands og til sjøs, hvordan de ble opplevd blant ulike samfunnslag fra elitene i København, Christiania og Kiel, til husmenn i Østerdalen, bønder på Lolland-Falster og småhandelsfolk i Slesvig-Holstein.

Medvirkende
Utgitt
Oslo : Spartacus , cop. 2014
Omfang
391 s. : ill.
Opplysninger
Også utgitt på dansk
Emner
Christian Frederik , konge av Norge , 1786-1848 : (NO-TrBIB)9032726
Frederik VI , konge av Danmark og Norge : (NO-TrBIB)90632695
Norge : Grunnloven
1721-1814
Grunnlovsjubileet 2014
Krigsårene 1807-1814
1800-talet
1814
Danmark 1720-1814
Danmark og Norge og patriotismen, Napoleon, England, Samfunn, Enevelde og fremmede makter, Den Florrissante periondens politikk, Slaget på Reden, Københavns bombardement, Freden i Tilsit,
Diplomati
Gustav 4. fall, Sjøkrig og økonomisk krigsføring, I Napoleons tjeneste, Kaperkrigen, 1806 - Berlindekretet, Økonomisk krise og statsbankerotten, Etterkrigstidens ruin, Indre forandringer og ytre trusler, Selskapet for Norges vel, De norske krav til Københ
Historie, 1721-1814
Norden - Historie - 1536-1814
Noreg - Historie - 1814
Norge - Historie - 1720-1814
Norge 1720-1814
Norge 1814
Norge-Historie-1720-1814
Nøytralitetsutnyttelsen, De siste fredsårene, Den britiske flåten kommer går i land og besetter København, Treskoslaget ved Køge, Ranet av flåten, Krig med Sverige, Det svenske angrepet, Grensekrigen Norge og Sverige 1808 - 1809, Mental mobilisering, Nord
Stormaktspolitikk
skandinavia - historie 1536-1814
1800-tallet
Danmark
Historie
Krig
Napoleonskrigene (1799-1815)
Napoleonskrigene
Napoleonstiden
Norge
Union
1720-1814
Danmark-Historie-1720-1814
Norge-Historie-1721-1814
Grunnlovsjubileet 1814-2014
krigshistorie norge napoleonskrigene danmark union noreg
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-430-0813-7 : Nkr 449.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

1814 Krig, nederlag og frihet : Danmark - Norge under Napoleonskrigene
Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottos...

Bok · Norsk · 2014