Kommunal forvaltning og planlegging


Oddbjørn Bukve
Bok Nynorsk 1997 · Offentlig forvaltning

Oppdaterer

om denne boka:

Denne populære innføringsboka har etablert seg som ei sentral innføringsbok innafor høgare utdanning i offentleg administrasjon og planlegging.

Tredje utgåva er oppdatert i høve til den nyaste utviklinga i kommune sektoren og kommunane sitt tilhøve til staten. Mellom anna er det kome til nytt stoff om bruk av marknadsmekanismar i kommunal tenesteyting.

Forfattaren viser korleis samfunnsendring, forsøksverksemd og reformer, som ny kommunelov, har med verka til å skape nye kommunale oppgåver og organisasjonsmodellar. Han analyserer kommunar og fylkeskommunar som organisasjonar, og kombinerer statsvitskap og organisasjonsteori i analysen. Boka gjev grunnleggjande kunnskap om oppbygging av kommunane, om oppgåver, sakshandsaming og planleggingsprosessar.

Faglege drøftingar av tilhøvet mellom politikk og administrasjon og om kommunane som tenesteprodusentar og styringsorgan gjer at boka er interessant også for praktikarar i lokalpolitikk og administrasjon.

Oddbjørn Bukve (fødd 1951) er forskar ved Vestlandsforsking i Sogndal og høgskuledosent II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har tidlegare vore knytt til NIBR og Distriktshøgskolen i Alta (no Høgskolen i Finnmark).

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Samlaget , 1997
Omfang
347 s. : ill.
Utgave
3. utg.
Opplysninger
1. utg. 1989 . - Opplagshistorikk: 3. utg., 2. oppl. 2000 (Nkr 358.00); 3. oppl. 2001 (Nkr 375.00) . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Dewey
352.048 . - 352 . - 350 . - 352.0481 . - 352.14
ISBN
8252150098 : Nkr 348.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Kommunal forvaltning og planlegging
Oddbjørn Bukve

Bok · Nynorsk · 1993
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Kommunal forvaltning og planlegging
Oddbjørn Bukve

Tale på CD · Nynorsk · 2004

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Kommunal forvaltning og planlegging
Oddbjørn Bukve

Bok · Nynorsk · 1989
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL