Norderlendske fyrenamn : namnebok


Eivind Vågslid
Bok Nynorsk 1988 · Språk

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Eidsvoll : Skjæveland , 1988
Omfang
436 s. : port.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Etymologi
Gammelnorsk
Genealogi
Historie
Kjeldor og styttingar
Namn
Namn-Noreg
Namnegransking
Navn, person-
Navn-Norge
Navnebøker
Navneskikker
Navnforskning
Norden
Nordisk språk(Etymologi) - Personnavn
Nordiske navn
Nordiske språk(etymologi) - Personnavn
Nordiske språk(genealogi) - Personnavn
Norrøn mytologi
Norrøne navn
Norrønt
Norrønt språk(normativ lingvistikk) - Grammatikk
Norsk
Norsk språk-Personnavn
Norske personnavn - Fornavn - Navnebøker
Nynorsk tekst
Oddvar Nes: Eivind Vågslids verksemd og verk
Oppslagsverk
Personnavn(etymologi) (generell lingvistikk)
Personnavn(generell lingvistikk)
Personnavn, norske(genealogi)
Personnavn. Nordiske
Semantikk
Språk
Språkhistorie
Stuttnamn
Tilnamn
Tradisjoner
Upkalling og tyding
Fornavn
History
Norrønt språk
Personnavn
Scandinavia
Skandinavia
Navn
Navneforskning
Norge
Navnbøker
Nordisk språk - Etymologi
Nordiske personnamn(Nordisk språk) - Fornamn
Nordiske språk - Personnavn
Norsk språk(etymologi) - Personnavn
Personnamn
Personnavn(Genealogi)
navnebok, namnebok
Norsk språk(genealogi) - Personnavn
norden personnavn norske leksika oppslagsverker form nordiske fornavn norrøne nordisk språk navn gammelnorsk norrønt oppslagsverk namn fornamn personnamn
Sjanger
Oppslagsverker (Form) : (NO-TrBIB)HUME01290 . - Oppslagsverker
Geografisk emneord
Dewey
439.5 . - 439.503 . - 439.822 . - 412.v . - 439.62 . - 929.4/439.6 . - 929.97 . - 412 . - 439.52 . - 439.6 . - 439.6203 . - 929.4 . - 439.5042 . - 439.504203 . - 929.409481
ISBN
8299166802

Bibliotek som har denne