100 nye gamle storgårder


redigert av Yngve Woxholth
Bok Bokmål 1969 · Lokal

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Woxholth, Yngve (redaktør)
Utgitt
Oslo : Hjemmenes forlag , 1969
Omfang
252 s. : ill
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Aslaksrud gård - Våler i Hedmark
Bjørgum(gard)
Bjørneby gård - Åsnes
Bratteklev(herregård)
Breen gård - Brandval
Gimle(herregård)
Gjølstad gård - Brandval
Haug gård - Våler i Hedmark
Jernsjøberget gård - Brandval
Krogsrud gård - Sør-Odal
Lunderbye gård - Eidskog
Løfsgård - Åsnes
Nordre Gjølstad gård - Brandvl
Rolstad gård - Brandval
Røsen gård - Åsnes
Schøyen gård - Sør-Odal
Sophienlund(herregård)
Spikset gård - Sør-Odal
Store Ullern gård - Sør-Odal
Svenkerud gård - Solør
Søndre Gjølstad gård - Brandval
Ullern gård (store) - Sør-Odal
Utnes(herregård)
Vester-Eig gård - Våler i Hedmark
Boliginnredning
Innredning
Aslaksrud
Berger nordre
Bjørneby Gård
Bjørneby
Boliger
Bondegarder
Bondekultur
Brandval
Breien gård - Ask
Byggekunst - Norge
Eidskog
Elverum
Grue
Grundset
Gårder
Gårdsbruk - Ringerike
Gårdshistorie
Haug Gård
Haug
Herregardar(arkitektur)
Herregård
Herregårder
Historie
Hjeminnredning(interiørarkitektur)
Hov
Hverven
Interiør
Kilde
Kulturhistorie
Libakke gård - Hole
Lokalsamlingen
Loregårdene - Hole
Mo gård - Hole
Møbelkunst
Nordby
Nordre Glomstad
Oppen gård - Heradsbygda
Riddergården
Røsen
Sollund, Sigrid : (NO-TrBIB)1039635
Storgårder, Norske
Storgårger
Sønsthagen
Sør-Odal
Teen spirit
Vester-Eig
bondegårder - arkitektur
Åsnes
Arkitektur
Norge
storgårder
Herskapshus
Herregardar
Herregårder(arkitektur)
Bondegarder(arkitektur)
Grindalen
Svenkerud
herregårder storgårder byggeskikker gods
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
728 . - 728.6 . - 914.81 . - 948.1 . - 728.8 . - 720 . - 749.281

Bibliotek som har denne