Dyr og planter i fjellet


Tore Fonstad og Roger Hansen
Bok Bokmål 2000 · Handbøker

Oppdaterer

om denne boka:
Den komplette felthåndboken for alle vandrere i norske fjell. Denne praktiske boken er rikt illustrert med mer enn 400 fotografier. Plansjer, tabeller og en lettfattelig tekst hjelper leseren til å finne navnet på dyr og planter i norske fjell. Alle pattedyr, fugler, fisk, amfibier og krypdyr er beskrevet, og likeledes mange av de virvelløse dyrene. I tillegg finnes et stort utvalg av blant annet moser, lav, sopp og gress samt de aller fleste blomsterplantene. Teksten beskriver artenes kjennetegn, utbredelse, levevis og deres plass i folketradisjonen samt lokale navn, svenske og danske navn og artenes latinske navn. Utkommer i serien Aschehougs naturhåndbøker.
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Hansen, Roger (medforf.)
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 2000
Omfang
352 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Bibliografi: s. 349
Emner
Arter
Biologi
Blomster
Blomster, ville
Botanikk
Dyrespor
Etologi(dyreøkologi)
Fisk
Fjellfauna
Fjellomr#der
Fjellområder
Flora
Fugler-Norge
Geografi
Håndbøker
Lav
Moser
Norge
Pattedyr-Norge
Rondanetur
Skogbiologi
Sopp
fjellområder(planteøkologi)
planteliv - fjellområder
Økologi
Dyr
Dyregeografi
Dyreliv - Fjellstrøk
Fauna
Fisker
Fjell
Fjellbiologi
Fjellplanter
Fjelløkologi
Fugler
Fytogeografi : (NO-TrBIB)REAL008648
Plantegeografi
Planter
Amfibier
Insekter
Sportegn
Virvelløse dyr
Dyr - Norge
Fjellflora
Naturvitenskap
Planter - Norge
Zoologi
Naturalistisk intelligens
Ville dyr - Norge - Planter
Fjell : Økologi
Flora : Norge
fjellet norge fjellflora fjellfauna fjellbiologi felthåndbok flora fauna bestemmelseslitteratur plantegeografi dyregeografi fjelløkologi dyr planter fisk fugler
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
578.753 . - 578.35 . - 581 . - 581.909 F . - 598.2 . - 502 . - 578.75 . - 581.753 . - 581.9 . - 581.909 FON . - 581.9481 . - 591 . - 591.75 . - 591.753 . - 591.9 . - 591.909 . - 591.9481 . - 574.909 . - 574.9481 . - 577.5 . - 577.53 . - 578.75309481 (2)481 . - 581.94 . - 591.94 . - 581.7 . - 581.909
ISBN
82-03-22189-0(ib.)

Bibliotek som har denne