Innføring i norsk språkhistorie


Agnete Nesse
Bok Bokmål 2013 · Lærebøker (Form)

Oppdaterer

Denne boken presenterer hele språkhistorien i Norge, fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Beskrivelsene av de ulike språkhistoriske periodene og av språkendringene dekker både talemålet og skriftspråket, og bruken av andre språk enn norsk diskuteres der det er relevant. Bokens teksteksempler lar oss møte et mangfold av norske språkbrukere gjennom tidene, som prester, kjøpmenn, bønder og forfattere; barn og eldre, kvinner og menn.Målet med boken er å vise sammenhengen mellom tidligere tiders språk og det språket vi bruker i dag, og å vise at språkhistorisk kunnskap er nødvendig for å kunne ta kvalifiserte språkvalg.Boken egner seg for bachelorstudenter i nordistikk og studenter i norsk i GLU, og for andre som ønsker å lære om norsk språkhistorie.
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
[Oslo] : Cappelen Damm akademisk , 2013
Omfang
229 s. : ill.
Opplysninger
Har bibliografi, innholdsfortegnelse, kronologi, noter, register. - Denne boken presenterer norsk språkhistorie, fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Målet med boken er å vise sammenhengen mellom tidligere tiders språk og de språket vi bruker nå. Boken enger seg for bachelorstudenter i nordistikk og studenter i norsk GLU samt andre som ønsker å lære om norsk språkhistorie.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-02-40048-4(h.) : Nkr 349.00

Andre utgaver/formater

Innføring i norsk språkhistorie
Agnete Nesse

Tale på CD · Bokmål · 2023

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Bibliotek som har denne