Eierskifte i landbruket


Torleiv Søbstad og Orwall Andersen ; [tegninger av Kåre Wedul]
Bok Bokmål 1995 · Fagbøker

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Landbruksforl. , 1995
Omfang
159 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
1. utg. 1991 . - Bibliografi: s. 196 . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Eiendomsrett, Bruksrett
Fast eiendom
Gårder
Overdragelse
Arveloven
Bondegarder
Bondegårder
Eiendommer
Eiendomshandel
Eiendomsoverdragelse
Eiendomsrett
Eiendomstaksering
Eierskifte
Eigedomsrett
Forpaktningsloven
Jordbruk
Jordleie
Kjøp
Konsesjon
Konsesjonsloven
Landbruk
Landbruksrett
Lover
Norge
Odelsloven
Odelsrett
Privatrett
Salg
Salgsverdi
Skifte
Skifteloven
Skifter
Skifterett
Testament
Verditaksering
Åsetesrett
Agricultural and rural legislation
Agriculture
Inheritance (economics)
Norway
Ownership
Property transfers
Purchasing
Gårdsoverdragelser
Bondegardar(privat eigendoms- og bruksrett)
Bondegarder(privat eiendoms- og bruksrett)
Bondegårder - Privat eiendoms- og bruksrett
Gardsbruk(privat eigedoms og bruksrett)
Gårdsbruk
Gårdsbruk(privat eiendoms- og bruksrett)
Jordskifte(norsk privatrett)
Bruksrett
Eiendomshandel(privat eiendoms- og bruksrett)
Eigedomshandel(privat eigedoms- og bruksrett)
Eigendomshandel(privat eiendoms- og bruksrett)
Odelsrett(norsk privatrett)
Eigedomshandel
Gardsbruk
fast eiendom landbruksrett norge landbrukseiendommer salgavhendelse eiendomsrett jordbruk overføring arverett landbruk eierforhold odelsrett overdragelse
Sjanger
Dewey
333.33 . - 346.05 . - 346.04 . - 346.043
ISBN
82-529-2551-0(ib.)

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Eierskifte i landbruket
Torleiv Søbstad og Orwall Andersen

Bok · Bokmål · 1991
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL