De sosiale trygder. [I]. Historikk og grunnprinsipper


utgitt av Sosialtrygdens fagskole ; ved M. Ormestad
Bok Bokmål 1948

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Sem og Stenersen , 1948
Omfang
97 s.
Opplysninger
10 : Bank og penger / Fredrik Schjander. - 26 s. . - 11 : Regnskapsføring og økonomikk / Chr. Thorbjørnsen og Joh. Johansen . - 13 : Administrasjon / Th. Westby. - 79 s. . - 14 : Tjenestemennesnes rettslige stilling / Th. Westby. - 70 s. . - 3 : Ulykkestrygdene / ved T. Paust Olsen, H. Aubert, R. Rye-Florentz. - 93 s. . - 4 : Krigspensjoneringene / M. Meyer og Fr. W. Ohldieck. - 76 s. . - 5 : Syketrygden : organisasjon / Th. Westby. - 50 s. . - 7 : Arbeidsløshetstrygden / Kaare R. Norum. - 68 s. . - 8 : Arbeidsformidlingen / J. Tannæs Fjeld. - 63 s. . - 9 : Alderstrygden. Omsorgen for blinde og vanføre. Barnetrygden / Ottar Lund. - 78 s. . - Biblioteket mangler: b.6 og b.12
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne