Statens kraft 1965-2006 : miljø og marked


Yngve Nilsen og Lars Thue
Bok Bokmål 2006

Oppdaterer

om denne boka:

Trebindsverket Statens Kraft forteller historien om statens direkte engasjement i kraftforsyningen. Fremstillingen strekker seg fra det første ervervet av fossfall i 1894 og frem til i dag.

Verket analyserer og belyser de mange valg og dilemmaer, konfliktlinjer og kryssende hensyn som har preget utviklingen av denne samfunnssektoren. Energisektoren er på toppen av den politiske agendaen og temaer som kraftpriser, markedsliberalisering, eierskap, hjemfall og miljøhensyn debatteres heftig i media og i politiske organer.

Statens Kraft er skrevet av historikerne Lars Thue, Dag Ove Skjold og Yngve Nilsen, tilknyttet Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI.

Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , c2006
Omfang
452 s.
Emner
Norges vassdrags- og eletrisitetsvesen(NVE)
Norges vassdrags- og energiverk(NVE)
Statkraft(Energiselskap)
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen : (NO-TrBIB)90066394
Norges vassdrags- og energidirektorat : (NO-TrBIB)99003792
Norges vassdrags- og energiverk : (NO-TrBIB)90074752
Statkraft : (NO-TrBIB)90061652
Vannkraft(Energipolitikk) - Norge - Kraftproduksjon
Vannkraftverk-Historie
Vassdrag(naturressurser) (sosialøkonomi) - Norge
1800-tallet
1900-tallet
2000-tallet
Elektrisitet
Elektrisitetsforsyning (Norge)
Elektrisitetsforsyning
Energi
Energiforsyning
Energipolitikk
Historisk framstilling
Kraftutbygging
Norge
Vannkraft
Kraftanlegg
Vassdragsregulering
Elektrisk kraft
Elektrisitetsforsyning(sosialøkonomi) - Norge
norge vannkraft elektrisitetsforsyning kraftutbygging energipolitikk historie
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8215010857 . - 9788215010854

Bibliotek som har denne