Klima, energi og miljø


Arne Myhre
Bok Bokmål 2006 · MIL

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Bø : Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag , 2006
Omfang
255 s.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
Kompendium for Natur-, helse- og miljøvernstudiet . - Har bibliografi, innholdsfortegnelse, ordliste, register . - I dag opptar klimaproblematikken de fleste politikere og samfunnsengasjerte mennesker. Siktemålet med denne boka er å gi leserne en naturvitenskapelig innføring i både klimarelaterte og andre miljøproblemer. Det er viet stor oppmerksomhet til de tre store miljøproblemene drivhuseffekt, sur nedbør og bakkenær ozon. Boka er inndelt i tre nivåer slik at den skal kunne leses med utbytte av en bred lesergruppe. Det letteste nivået passer for personer uten naturfaglig bakgrunn. Neste nivå er tilpasset lesere med generell studiekompetanse, mens det siste nivået krever kjennskap til fysikk og kjemi på videregående nivå.
Emner
Atmosfæren
Bioenergi
Bølgeenergi
Drivhusgasser
Elektromagnetisk stråling - Skadevirkinger
Energiressurser
Kjerneenergi
Klimatologi
Luftforurensning
Meteorologi
Miljøforvaltning
Miljølære
Miljøproblemer
Miljøvern
Ozonlaget
Solenergi
Stråling
Vannkraft
Varmepumper
Vindenergi
damp, gasser, røyk(forurensning)
Climate
Climatic change
Drivhuseffekten
Energiforsyning
Energy generation
Energy
Enviromental impact
Environment
Fornybar energi
Forurensning
Klima
Klimatiltak
Naturvern
Pollution
energiproduksjon
Drivhuseffekt
Forurensing
Luftforurensing
Energi
Energisparing
Klimaendringar - Forskning
Klimaendringar(miljøproblem)
Klimaendringer - Forskning
Klimaendringer(miljøproblem)
Klimaendringer(miljøproblemer)
Klimaendringer(miljøvern)
Miljø
Drivhuseffekten((NO-TrBIB)HUME20217)
Energiforsyning((NO-TrBIB)HUME22302)
Fornybar energi((NO-TrBIB)HUME22720)
Klimaendringer((NO-TrBIB)HUME20846)
Klimatiltak((NO-TrBIB)HUME23764)
energiproduksjon klima forurensning klimaforandring miljømiljøeffekt klimatologi atmosfæra kosmisk stråling drivhusverknader energibruk energiutnytting energikjelder forureining klimaendringar energipolitikk drivhuseffekt klimaendringer fornybar energi kjernekraft energikilder energiressurser ozonlaget sur nedbør
Sjanger
MIL
Dewey
ISBN
978-82-15-02412-7(h.) : Nkr 489.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Klima, energi og miljø
Arne Myhre

Bok · Bokmål · 2008
Digital utgave: Søke-URL