Klima, energi og miljø


Arne Myhre
Bok Bokmål 2006 · MIL
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Bø : Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag , 2006
Omfang
255 s.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
Kompendium for Natur-, helse- og miljøvernstudiet. - Har bibliografi, innholdsfortegnelse, ordliste, register. - I dag opptar klimaproblematikken de fleste politikere og samfunnsengasjerte mennesker. Siktemålet med denne boka er å gi leserne en naturvitenskapelig innføring i både klimarelaterte og andre miljøproblemer. Det er viet stor oppmerksomhet til de tre store miljøproblemene drivhuseffekt, sur nedbør og bakkenær ozon. Boka er inndelt i tre nivåer slik at den skal kunne leses med utbytte av en bred lesergruppe. Det letteste nivået passer for personer uten naturfaglig bakgrunn. Neste nivå er tilpasset lesere med generell studiekompetanse, mens det siste nivået krever kjennskap til fysikk og kjemi på videregående nivå.
Emner
Atmosfæren
Bioenergi
Bølgeenergi
Drivhusgasser
Vis mer...
Sjanger
MIL
Dewey
ISBN
978-82-15-02412-7(h.) : Nkr 489.00

Andre utgaver/formater

Klima, energi og miljø
Arne Myhre

Bok · Bokmål · 2008
Digital utgave: Søke-URL
Klima, energi og miljø
Arne Myhre

Bok · Bokmål · 2023
Klima, energi og miljø
Arne Myhre

Bok · Bokmål · 0
Les boka på nett
Les boka på nett
Les boka på nett

Bibliotek som har denne