Fotorett i mediene


Theo Jordahl
Bok Bokmål 1996

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Jordahl, Theo (komm.)
Utgitt
[Oslo] : Juristforbundets forl. , 1996
Omfang
346 s.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Opphavsrett
Fotografiloven
Fotografirett - Norge
Journalistikk
Lover
Massemedier
Personvern
Åndsverkloven
Åndsverklover - Norge
Fotografi
Fotografi(norsk åndsrett)
Fotorett(norsk åndsrett)
Norsk rett
opphavsrett bilder kriminalitet rettigheter scanning fotografier medier etikk fotorett fotografi noreg åndsverk lover åndsverkloven massemedier fotografiloven personvern norge
Dewey
ISBN
82-7833-006-9

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Fotorett i mediene
Theo Jordahl

Bok · Bokmål · 2005
Digital utgave: Søke-URL