Kvinnelige pionerer i menns verden


Gunnar Jerman
Bok Bokmål 2009 · BIO

Oppdaterer

Boken presenterer et utvalg kvinnelige frontfigurer som mot alle odds klarte å skape seg en yrkeskarriere i en tid da næringslivet var dominert av menn.

Disse foregangskvinnene gjorde sannsynligvis mer for kvinnesaken gjennom sin gjerning enn mange kvinnesakskvinner som kjempet på barrikadene.

De kvinnelige pionerene spenner over et tidsrom på hele 300 år og kom fra alle kanter av landet. Noen var enker som med stor dyktighet drev familieforetak som jernverk, rederier og handelsvirksomheter videre etter ektefellenes bortgang. Andre skapte sitt eget liv, fordi de fra barnsben av var opptatt av at de på eldre dager ikke skulle ligge sine familier til byrde.

Etter annen verdenskrig begynte kvinnene for alvor å slå bresjer i yrkeslivets mannsdominerte bastioner. Men denne boken er viet og tilegnet arbeidslivets glemte kvinnelige foregangsskikkelser, som lenge før det var snakk om kvinnelig styrerepresentasjon og likestilling mellom kvinner og menn, fikk en sjanse. Og grep den.

Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Kolofon , 2009
Omfang
189 s. : ill.
Opplysninger
Har litteraturliste
Emner
Steenersen, Severine Arentsine Møglestue
Bonnevie, Kristine (Bonnevie, Kristine Elisabeth Heuch) , zoolog , 1872-1948
Brummenæs, Hanna , skipsreder , 1864-1942
Finden, Synnøve , meierske og fabrikkeier , 1882-1957
Guldberg, Cathinka Augusta , diakonisse , 1840-1919
Guldberg, Cathinka , diakonisse , 1840-1919
Kjelsberg, Betzy , kvinnesaksforkj., politik. og fabrikkinspektør , 1866-1950
Krefting, Anna Vogt , jernverkseier , 1683-1766
Krefting, Anna , 1683-1766
Møgster, Abelone Karina , butikkeier , 1883-1975
Nilsen, Laila Schou , idrettsutøv. , 1919-1998
Olsen, Fredrikke Tønder , 1856-1931
Steenersen, Madame (Steenersen, Severine Arentsine Møglestue) , 1783-1867
Steenersen, Severine Arentstine Møglestu , 1783-1867
Steenersen, Severine Arentstine Møglestue , 1783-1867
Torgersen, Bertha , skipsreder , 1860-1954
Tønder-Olsen, Fredrikke , forretningsdrivende , 1856-1931
Utne, Torbjørg Johannesdatter (Mor Utne) , hotelleier , 1812-1903
Utne, Torbjørg Johnannesdatter , 1812-1903
Wiger, Anne Johannesdatter (Mor Sæther) , klok kone , 1793-1851
Bærums jernverk
Norge
Biografi
Foregangskvinner
Kulturhistorie
Kvinner - arbeidslivet
Likestilling
Samlingsbiografier
Yrkesgrupper
Yrkeskarriere
kvinner(sosiologi) - yrkesliv
yrkesliv(sosiologi) - kvinner
Arbeid
Arbeidsliv
Biografier
Historie
Kvinner - Historie
Kvinner i arbeidslivet - Biografi
Kvinner i arbeidslivet(sosiologi)
Kvinner(kvinnesosiologi) - Arbeidsliv
Dønna - Biografi
kvinner norge foregangskvinner frontfigurer historie pionerkvinner
Sjanger
BIO
Dewey
ISBN
978-82-300-0548-4

Bibliotek som har denne