Toksiske effekter av pesticidet propikonazol i akvatiske økosystemer : et studium av toksisitet på sedimentlevende fjærmygglarver (Chironomus riparius) i testsystemer med sediment og vann = Toxic effects of the pesticide propiconazole in aquatic ecosystems : a study of toxicity on sediment-dwelling chironomid larvae (Chironomus riparius) in testsystems with sediment and water


Marit Fikke
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

Annen tittel
Utgitt
Ås : [M. Fikke] , 2002
Omfang
80, [ca 20] bl. : fig.
Opplysninger
Hovedoppgave i Naturforvaltning - Norges landbrukshøgskole, 2002 . - Sammendrag på engelsk
Emner

Bibliotek som har denne