Innvandreres morsmål : en ressursbok for lærere


Olaf Husby
Bok Bokmål 2017
Utgitt
Bergen [Oslo] : Fagbokforl. : Landslaget for norskundervisning , cop. 2017
Omfang
257 s.
Opplysninger
Elevene i norsk skole representerer et mangfold av språk og kulturer. Lærerne skal tilpasse opplæringen til alle elever, også de som har andre morsmål enn norsk. Da er kunnskap om elevenes morsmål til stor hjelp. Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk i Norge, og er et nyttig oppslagsverk i opplæringen av flerspråklige elever. Framstillingen er oversiktlig, med et kapittel om hvert språk. Alle kapitlene er bygd over samme lest: De gir en orientering om språkets utbredelse og språklig slektskap, og de gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk. Sammenligningen med norsk tydeliggjør språklige likheter og ulikheter som kan utnyttes pedagogisk. Boka tar for seg følgende språk: albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Olaf Husby er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har publisert en rekke bøker og artikler om kontrastive språkbeskrivelser og uttaleundervisning.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-450-2070-0(h.)

Andre utgaver/formater

Innvandreres morsmål : en ressursbok for lærere
Olaf Husby

Daisy lydbok · Bokmål · 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Innvandreres morsmål : en ressursbok for lærere
Olaf Husby

Bok · Bokmål · 0
Les boka på nett

Bibliotek som har denne