Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen : underveisrapport: Fylkesmannens perspektiv på nytt styringsrammeverk


Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen, Yngve Flo
Bok Norsk 2016

Medvirkende
Utgitt
Bergen : Uni Research Rokkansenteret , 2016
Omfang
63 s.
Emner

Bibliotek som har denne