Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid : fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid


av Halvard Bjørkvik
Bok Nynorsk 1958

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Stavanger : Rogaland historie- og ættesogelag , 1958
Omfang
128 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Dewey
948.343 . - 333. . - 333.3 . - 333.5 . - 336.22 . - 948.34 . - 948.34032 . - 914.834

Bibliotek som har denne