Organisasjoners læringsmiljø : faktorer som hemmer og fremmer læring


av Grete Storhaug Danbolt ... [et al.]
Bok Und 1986

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
[Bergen] : [Forfatterne] , [1986]
Omfang
76, 4 bl. : fig.
Opplysninger
Seminaroppgave - Norges handelshøyskoles kursvirksomhet, 1986. . - Skrevet av: Grete Storhaug Danbolt, Ketil Vaas, Haldis Myking, Hans Petter Blokkum, Erik Sørensen.
Emner
Alternativt forum
Blindeforbundet
Christiansunds dødelade
Dal Vel
Dokken Vel
Feiring Vel
Finstad Vel
Fiskarkvinnelaget Havglimt
Fosna Rotary
Fosna mållag
Frimurerlogen
Gullverket Vel
Gymnasiesamfundet Lyseum
Hammerstad og omegn velforening
Hjemmenes vel husmorlag
Hoelstangen Velforening
Klippfiskens venner
Kristiansund Rotary
Kristiansund Røde kors
Kristiansund avholdslag
Kristiansund bridgeklubb
Kristiansund byselskap
Kristiansund handelstands forening
Kristiansund håndverkerforening
Kristiansund jeger- og fiskeforening
Kristiansund kameraklubb
Kristiansund kvinnelige handelstand
Kristiansund maskinistforening
Kristiansund og Nordmøre kjøpmannsforening
Kristiansund og Nordmøre turistforening
Kristiansund og omegn kvinneråd
Kristiansund pensjonistforening
Kristiansund sanitetsforening
Kristiansund skipperforening
Kristiansund småbåtlag
Kristiansunderen
Langset Vel
Lose "Framfart"
Morskogen Vel
Nordlandet ungdomslag (NUL)
Nordmøre forfatterforening
Nordmøre fortidsminnesmerkeforening
Nordmøre historielag
Nordmøre husflidslag
Norske sivilingeniørers forening, avd. Kristiansund
Redningsakens kvinneforening
Råholt Vel
Sykehjemmets venner
Organisasjoner
Dewey
369

Bibliotek som har denne