Trær : røtter i kulturhistorien


Olav Skard
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

om denne boka:

39 norske trær og busker - mytologi, folketro, folkemedisin, tradisjonell bruk og navnenes opphav.

Trær og busker har gjennom historien hatt en sentral plass i folks liv.
Disse eksemplene fra boka illustrerer dette:

- I det førkristne Norge var Yggdrasil en ask, det helligste av alt.
- I kristen tid ble det sagt at ospebladene skjelver fordi Jesus ble korsfestet til ei osp!
- Fra folkemedisinen husker vi askeavkok som et middel mot nær sagt alle sykdommer og plager. Virkningen var diskutabel, slik den ofte er i folkemedisinen.
- I seljebarken finner vi salicin, som i videreutviklet form brukes i legemidlene Aspirin og Globoid.
- Folketroen frarådet rogn i båt, selv som last. Det betydde ulykke, og var kjølen laget av rogn, ville båten synke!
- 2100 norske eiketrær ble på 1800-tallet felt av danskekongen for å bygge ett krigsskip!
- Barlind heter på oldnorsk yrr. I Snorre kan vi lese at Einar Tambarskjelve hadde ei bue i barlind, kalt yrbogi.
- Trær og busker har mer enn trevirke å by på. De kunne også være en matressurs, og så sent som i forrige århundre ble det på Ringerike plantet en almealle med tanke på barkebrød i krisetider.
- De første norske kirsebær ble dyrket av munker i Rogaland, på 1100-tallet og 150 år etter ble 200 tønner med hasselnøtter eksportert fra Vestlandet!
- Våre treslag og busker kan ha ulike lokalnavn, og noen arter har navn etter form og størrelse. Furu har f.eks. navnene ferra, fura, fure, furi, tall, tell, todd, toll, tæll, tådl og kragg.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Landbruksforl. , 2002
Omfang
187 s. : ill.
Passer for
Emner
Trær i folketro
Plants, Medicinal
Plants, Toxic
Alm
Ask
Badstuer
Barlind
Bergflette
Bjørk
Brukskunst
Busker
Bøk
Drikkevarer
Eik
Einer
Folkeminne
Furu
Geitved
Gran
Hassel
Hegg
Heraldikk
Hestekastanje
Humle
Hyll
Kristtorn
Krossved
Lerk
Lind
Matvarer
Misteltein
Mytologi
Or
Osp
Plantar(folketru)
Planter i folketroen
Pors
Rogn
Selje
Skikker
Skog og skogbruk
Skogbruksprodukt
Slyngsøtvier
Spisslønn
Søtkirsebær
Tindved
Tre
Tresorter Trær Trær - Kultur Skog
Trollhegg
Tysbast
Vivendel
blomster(folketro)
planter - folketro
trær(folkeminne)
Cultural values
Ethnobotany
Etnobotanikk
Etnologi
Folkemedisin
Folketro
Folklore
Historisk framstilling
History
Indigenous knowledge
Kultur
Kulturhistorie
Materialer
Norge
Norway
Oppslagsbøker
Plant ecology
Shrubs
Skog
Tradisjoner
Tre (Materiale)
Trees
Trematerialer
Treprodukter
Treslag
Tresorter
Treverk : (NO-TrBIB)REAL008237
Trevirke : (NO-TrBIB)REAL013932
Trær
Utbredelse
Ved : (NO-TrBIB)REAL008237
Folkekunst
Overtro
Trær(Kulturhistorie)
Skogbruk
Tre i folketrua
Trær i folketroen
Trær(Folketro)
Trær(botanikk)
tresorter trær kultur skog etnologi folkeminne norge etnobotanikk treslag tre trevirke kulturhistorie virkesegenskapertreprodukter tradisjoner folkemedisin folketro utbredelse
Geografisk emneord
Dewey
634.9 . - 398.16 . - 398.368 . - 398:58 . - 582 . - 585 . - 582.16 . - 398.3 . - 398.36 . - 582.1609 . - 583 . - 615.882
ISBN
8252926363 : Nkr 398.00

Bibliotek som har denne