Skrivande bønder : skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850


Jostein Fet
Bok Nynorsk 2003

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Samlaget , cop. 2003
Omfang
435 s. : ill.
Opplysninger
"With a summary in English" - Tittelbladet
Emner
Kirkhorn, slekten
Kirkhorn(garden)
Historie
Kulturhistorie
Brevskriving - Historie
Brevskriving(litterære virkemidler) - Historie
Bønder
Hornindal
Kommunikasjonssosiologi
Norsk språk - Historie
Skolen - Møre og Romsdal - Historie
Skolevesen - Norge - Historie
Skriftleg kommunikasjon
Skrivekunst
Skrivepedagogikk
Skriving(skriftforming) - Undervisning
Skriving(skriftforming)(grunnskolen) - Undervisning
Sogn og Fjordane
kommunikasjon - skriftlig
skriftlig kommunikasjon
sosiolingvistikk
språk(kultursosiologi)
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
Norsk litteratur
Skriftkultur
Skriving
Vestlandet
Bygder
Møre og Romsdal
Språkhistorie
Kommunikasjon(Sosiologi)
Lesevanar
Litteratursosiologi
Norge - Historie - Kulturhistorie - Skriftkultur
Skriving(kommunikasjonssosiologi) - Historie
Sunnmøre - Kulturhistorie
Bøker - Kulturhistorie
Dagligliv
Nordfjord - Kulturhistorie
Skriving(skriftforming)(kommunikasjonssosiologi) - Historie
skriving skriveopplæring historie skriftkultur sunnmøre nordfjord skrivekunne skriftlig kommunikasjon
Geografisk emneord
Dewey
302.2244 . - 028.9 . - 306.4 . - 306.44 . - 370.94839 . - 372.63 . - 808.6 . - 839.8209 . - 839.828 . - 839.909 . - 948.1 . - 948.3 . - 948.33 . - 948.384 . - 948.39 . - 839.828008 . - 002 . - 302.22 . - 948.391 . - 808 . - 839.82 . - 839.828008[S] . - 839.828009
ISBN
8252162967 : Nkr 198.00 . - 9788252162967

Bibliotek som har denne