ABM-institusjonene i Norden : kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn


Per Bjørn Rekdal (red.)
Bok Bokmål 2005 · Personlige beretninger
Flere språk: Dansk, Svensk, Engelsk

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Digital utgave: Elektronisk versjon
Medvirkende
Rekdal, Per B., (redaktør)
Utgitt
Oslo : ABM-utvikling , 2005
Omfang
102 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
ABM-utvikling
Mangfoldsåret 2008
Kulturforskjeller og kulturmøte
Arkiver Norge
Bibliotek og læring
Bibliotek og samfunn
Bibliotek(020)
Bibliotektenester - Innvandrarar
Bibliotekvesen Norge
Bibliotekvesen - tidsskrifter
Flerkulturell utdanning
Flerkulturelle bibliotek
Flerkulturelle miljø
Flerkulturelle samfunn
Folkebibliotek
Innvandrerbibliotek
Institusjonssosiologi
Kompetanseoppbygging
Kompetanseutvikling
Kulturformidling
Kulturkontakt
Kulturmøte(370.117)
Kulturmøte(pedagogikk)
Kulturmøter
Kultursamarbeid
Multikulturell minoriteter
Multikulturelt samfunn
Musear
Museum
Muséer
Tospråkleg opplæring
Tospråklig opplæring
Innvandrere(sosial velferd) - Norge
Kulturmøte
Kvener - Fotografisamlinger - Nord-Norge
Kvener(minoritetssosiologi) - Nord-Norge
Arkiv og innvandrere
Arkiv
Arkiv-Bibliotek-Museum - Perodika
Skole og kulturmøte
Tverrkulturell kommunikasjon
Bibliotek og innvandrere
Bibliotektjenester - Innvandrere
Innvandrere
Kulturforskjeller
Kulturforskjeller og kulturmøte(sosial endring)
Kulturmøte og skole(pedagogikk)
Kulturmøte(minoritetssosiologi) - Norge
Kulturpolitikk - Norge
Minoriteter - Norge
Museer og innvandrere
Museer(kulturpolitikk) - Norge
Tospråklighet - Undervisning
Tospråklighet(kultursosiologi)
Tverrkulturell utdanning
Kulturmøte og skole
multikulturelt samfunn tverrkulturell utdanning flerkulturell undervisning pedagogikk kulturoverføring akkulturering kulturformidling norden museer bibliotek arkiv tverrfaglig arbeid kompetanseoppbygging kulturmøte dokumentasjon
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
303.482 . - 020.5 . - 027.048105 . - 027.63 . - 069(05) . - 069.0948105 . - 069.12 . - 069.4 . - 305.8009481 . - 341.232.7 . - 363.69 . - 370.117 . - 930.253 . - A . - 021.2 . - 069
ISBN
8281050152

Bibliotek som har denne