Læring i og mellom mennesker : en innføring i sosiokulturelle perspektiver


Line Wittek
Bok Bokmål 2012

Oppdaterer

 • Hva er kunnskap?
 • Hva er læring?
 • Hvilken rolle spiller andre personer for hva og hvordan vi lærer?
 • Hvilken betydning har språket for menneskers læring?

  Dette er spørsmål som blir behandlet i denne boka som er en praksisnær innføring i sosiokulturell forståelse for læring. Læring er ikke bare prosess som foregår i det enkelte mennesket. Tekning og læring skjer også i samspill med andre innenfor en kultur og sentralt i dette samspillet står metoder og hjelpemidler som er utviklet i generasjoner før oss.

  Læring i og mellom mennesker kom ut første gang i 2004 og blir brukt ved mange lærerutdanningsinstitusjoner som en første innføring i sosiokulturell læringsteori. I denne reviderte utgaven har forfatteren skrevet et nytt kapittel om læringsbaner og lagt til en rekke nye praktiske eksempler fra klasserommet og andre steder hvor mennesker lærer sammen. Skolens viktigste oppgave, hevder forfatteren, bør være å organisere læringsaktivitetene på en slik måte at elevene involverer andre i sin tekning.

  Boka er ment som en første innføring i sosiokulturell forståelse av læring for studenter i grunnskolelærerutdanningen, men den er også relevant for lærere, foreldre og andre som har ansvaret for andre menneskers læring.

 • Digital utgave: Søke-URL
  Medvirkende
  Gundersen, Ingvar (Illustratør)
  Utgitt
  [Oslo] : Cappelen Damm akademisk , 2012
  Omfang
  233 s. : ill.
  Utgave
  2. utg.
  Opplysninger
  1. utg. Oslo : Cappelen akademisk, 2004
  Emner
  Vygotsky, Lev
  Vygotskij, Lev Semenovič , 1896-1934 : (NO-TrBIB)90212633
  Education
  Interpersonal Relations
  Learning
  Psychology, Educational
  Psychology, Social
  Sociology
  Teaching
  Barn
  Elever
  Kultur
  Kunnskap
  Kunnskapssosiologi
  Pedagogikk
  Pedagogisk sosiologi
  Sosialisering
  Undervisning
  Læring
  Læringsmiljø
  Pedagogisk psykologi
  Læring(pedagogisk psykologi)
  Læring(psykologi)
  Læring((NO-OsBA)1122626)
  læring sosiokulturell pedagogikk pedagogisk sosiologi vurdering teori psykologi læringsprosesser barn elever undervisning kunnskapssyn mappevurdering evaluering læringsmiljø samspill klasseromspedagogikk sosiokulturelt perspektiv kommunikasjon språk dialogisk læringskultur sosial klasseromsinteraksjon læringsstiler
  Dewey
  370.152 . - 370.1523 . - 370.158 . - 306.42 . - 303.32 . - 370.15
  ISBN
  9788202364717 : Nkr 338.00

  Bibliotek som har denne