Fornavn : norsk navneleksikon


Birger Sivertsen ; [faglig hovedkonsulent: Ronald Grambo]
Bok Bokmål 2003 · Navnebøker

Oppdaterer

En navnehistorisk skattkiste

Hele 5462 oppslagsnavn med informasjoner finnes her - med opplysninger om våre norske fornavn, deres opprinnelse, betydning, bruksmønster, navnedager og mye annet, alt ordnet stikkordvis med tanke på tilgjengelighet og lettfattelighet.

Dermed kan alle på en enkel måte få vite sitt eget navns språk- og kulturhistorie, dets tradisjon og bruk gjennom tidene, med ulike skrivemåter, navnedager og kryssreferanser. Boken er den mest omfattende og mest utdypende fortegnelse over norske navn som noen gang har vært å få. Den gir opplysninger om opprinnelse og betydning, dessuten om kjente personer i historien og om antall personer som bærer navnet akkurat nå. Kort sagt; den er en navnehistorisk skattkiste.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Grambo, Ronald, (medarbeider)
Utgitt
Oslo : Andresen & Butenschøn forl. , cop. 2003
Omfang
511 s.
Passer for
Emner
Navn
Antikkens gamle navne
De fleste navne er med oprinnelse til
Et godt navn er mer verd enn stor rikdom
Guttenavn
Historie
Kulturhistorie
Kvinnenavn
Mannsnavn
Namn
Namnebøker
Navnbok
Navneforskning
Navnefortegnelser
Nordiske navn
Nordiske språk - Personnavn
Nordiske språk(etymologi) - Personnavn
Norrøne navne og gamle nordiske navne
Norsk
Norske personnamn - Fornamn
Norske personnavn - Fornavn - Navnebøker
Oppslagsverk
Ordbøker
Personnamn, norske
Personnavn
Personnavn(etymologi) (generell lingvistikk)
Personnavn(generell lingvistikk)
Personnavn. Norske
Personnavnfortegnelser
Pikenavn
Språk
Foreldre og barn
Genealogi
Leksika - Personnavn
Navnedager
Norge
Personnavn, norske(genealogi)
Etymologi
Navnebøker
Navneleksikon
Norsk språk(etymologi) - Personnavn
Norsk språk(genealogi) - Personnavn
Personnamn - Noreg
Personnavn(genealogi)
Personnavn: fornavn
Oppslagsbøker
Norsk språk : Etymologi : Leksika
personnavn norge fornavn fornamn personnamn noreg navn etymyologi navnebøker mannsnavn kvinnenavn
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252550169 . - 8276941389 : Nkr 369.00

Bibliotek som har denne