1800-tallets kvinner : på vei til stemmerett


Elisabeth Aasen
Bok Bokmål 2013

Oppdaterer

1800-tallet var et turbulent århundre. Hvor synlige var kvinnene? Nye ideer fra 1700-tallet bidro til kamp for mer demokrati og til den norske grunnloven av 1814. De historiske og politiske omveltningene innebar revolusjonerende endringer: fra romantikkens anonyme kvinnelige forfattere og deres tilbaketrukne kvinnelige lesere til emansiperte kvinner med utdannelse og frimodige ytringer i det offentlige rom. Sosiale omveltninger og politiske hendelser førte til et utall reformer – med konsekvenser for arbeid, familie og ekteskap. Blant Europas lærde kvinner var George Sand, Flora Tristan og Harriet Martineau. Elizabeth Gaskell var en pionér i revolusjonsåret 1848. Søstrene Brontë kom med romaner som Jane Eyre og Stormfulle høyder. Også George Eliot trosset konvensjonene. Den beleste Camilla Collett skrev Amtmandens Døtre og Fra de Stummes Leir, og lot seg inspirere av europeiske kulturstrømninger. Blant Norges nytenkende kvinner var også Christine Koren, Conradine Dunker og Gustava Kielland. I 1884 ble Norsk Kvindesagsforening etablert, så fulgte Kvindestemmeretsforeningen. Og I 1889 gikk fyrstikkarbeiderskene til streik. Kvinner var blitt mer synlige i det offentlige rom, kampen fortsatte – og stemmeretten var snart i sikte.
Utgitt
Oslo : Pax , 2013
Omfang
329 s. : ill.
Emner
Austen, Jane , 1775-1817
Berner, Hagbard Emanuel , 1839-1920
Brontë , familien
Brontë, Anne , 1820-1849
Brontë, Charlotte , 1816-1855
Brontë, Emily , 1818-1848
Collett, Camilla , 1813-1895
Deroin, Jeanne , 1805-1894
Eliot, George , psevd. for Mary Ann Evans , 1819-1880
Fourier, Charles , 1772-1837
Gaskell, Elizabeth , 1810-1865
Hansteen, Aasta , 1824-1908
Krog, Cecilie Thoresen , 1858-1911
Krog, Gina , 1847-1916
Krogh, Christian , maler , 1852-1925
Krohg, Oda , 1860-1935
Martineau, Harriet , 1802-1876
Mill, John Stuart , 1806-1873
Nielsen, Ragna , 1845-1924
Nissen, Fernanda , 1862-1920
Qvam, Fredrikke Marie , 1843-1938
Rogstad, Anna , 1854-1928
Saint-Simon, Henri de , 1760-1825
Sand, George , psevd. for Aurore Dudevant , 1804-1876
Schjøtt, Mathilde , 1844-1926
Thoresen Cecilie , 1858-1911
Tristan, Flora , 1803-1844
Tristán, Flora
Ullmann, Vilhelmine , 1816-1915
Vullum, Margrethe , 1846-1918
Norsk kvinnesaksforening
1800-1899
Europa-Historie 1815-1914
Kvinnelige forfattere
Kvinner - 1800-1900
Kvinner i Norge
Kvinnesaken
kvinner(sosiologi) - europa
1800-tallet
Europa
Feminisme
Kvinner
Stemmerett
Kvinnesak
Kvinnehistorie - Norge
Historie
Kulturhistorie
Kvinnestemmeretten
Stemmerett(norsk forfatningsrett)
Europa 1815-1914
Norge 1814-1905
kvinner stemmerett historie 1800-tallet kvinnelige forfattere
Geografisk emneord
Dewey
305.409 . - 305.4094 . - 324.623 . - 301.412 . - 305.4 . - 305.409034 . - 305.4092 . - 324.3(4) . - 324.6 . - 325(4) . - 940.28 . - 305.42 Aa . - 940
ISBN
9788253036434 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne