Østfoldarv 1958-60 : årbok for museer og historielag i ØstfoldBok Bokmål 1960

Oppdaterer

Medvirkende
Apenes, Christian Bernt . En sadel til jomfru Løwe
Blindheim, Charlotte . Fra Østfolds vikingetid : et keltisk bronsearbeid fra Rakkestad
Christie, Håkon . Nytt lys over Eidsberg kirkes historie
Christie, Sigrid . Lykken kan ligge i en pinne
Dalene, H. . Litt om vekstlivet i østfoldskogene
Frøyset, K. . Vegen over Eidet
Gabrielsen, Egil . Fra Østfolds gamle hagekunst : kongehøien ved Hafslund med kongepaviljongen og et nyoppdaget vannur
Garder, Johan
Hvidsten, Edvin
Jensen, Alfred . Folk fra Glomma-munningen ute og hjemme : observasjoner fra et langt liv
Johansen, Erling . Endelig en plogfigur på en østfold-helleristning
Madsen, Sverre . De gamle østfold-melodier må reddes
Müller, Karl Vibe . Trippestadåsen i Askim : notater fra en utgravning
Opstad, Lauritz . Hva nå med Norges eldste badeanstalt
Sandem, Arnt . Mer fra samferdselens saga i østfold : onstad sund
Utgitt
Sarpsborg : Fylkeskonservatoren , 1960
Omfang
208 s.
Opplysninger
Av innholdet: Fra Østfolds vikingetid : et keltisk bronsearbeid fra Rakkestad / Charlotte Blindheim. Trippestadåsen i Askim : notater fra en utgravning / Karl Vibe Müller. Litt om vekstlivet i Østfoldskogene / H. Dalene. NytpýDt liv over Eidsberg kirkes historie / Håkon Christie. "Lykken kan ligge i en pinne" / Sigrid Marie Christie. Utopi som virkelighet : da Bergs præstegields agerdyrknings- og industrie selskab ble stiftet i 1810 / Lauritz Opstad. Fra Østfolds gamle hagekunst : kongehøien ved Hafslund med kongepaviljongen og et nyoppdaget vannur / Egil Gabrielsen. Vegen over Eidet : tre innlegg / K. Frøyset, Johan Garder og Edvin Hvidsten. De gamle Østfold-melodier må reddes / Sverre Madsen. Mer fra samferdselens saga i Østfold : Onstad sund / Arnt Sandem. En sadel til jomfru Løwe / Chr. B. Apenes. Folk fra Glomma-munningen ute og hjemme : observasjoner fra et langt liv / Alfred Jensen. Endelig en plogfigur på en Østfold-helleristning? / Erling Johansen. Hva nå med norges eldste badeanstalt / Lauritz Opstad
Emner
Borg, Oscar A. , 1851-1930
Borg, Oscar , 1851-1930
Dahl, Jørgen , 1876-1959
Bergs præstegields agerdyrknings og industrie selskab
Eidsberg kirke
Hafslund herregård
Hafslund hovedgård
Moss kurbad
Varteig kirke
Askim - Arkeologi - Eidsberg - Kirkebyggninger - Hager - Halden - Landbruk - Helleristninger
Askim - Arkeologi
Eidsberg - Kirkebygninger
Hager(landskapsarkitektur)
Halden - Landbruk
Helleristninger
Kirkeinnventar - Moss - Kiulturhistorie - Moss - Kurbad - Rakkestad - Arkeologi
Kirkeinventar
Moss - Kulturhistorie
Moss - Kurbad
Rakkestad - Arkeologi
Rolvsøy - Trær - Skogbruk - Botanikk - Samferdsel - Skipsfart - Østfold - Lokalhistorie
Rolvsøy - Arkeologi
Trær(skogbruk)
Østfold - Botanikk
Østfold - Kulturhistorie
Østfold - Musikk
Østfold - Samferdsel
Østfold - Skipsfart
Østfold - Årbøker
Østfold(samferdsel) - Veier
Hager
Trær
Hagekunst
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Østfoldarv : Årbok for museer og historielag i Østfold 1958-60
Fylkeskonservatoren

Bok · Bokmål · 1960