Kvalitet av måledata i vassdragsforvaltningen : en statistisk analyse av eksisterende måledata i Reisavassdraget i Troms


Liv Ragnhild Lyngved Johansen
Bok Bokmål 2005

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : L.R.L. Johansen , 2005
Omfang
123 s. : ill.
Opplysninger
Hovedoppgave i geografi (Cand.scient.) - Universitetet i Oslo, 2005
Emner
Hovedoppgaver
Måledata
Statistikk
Statistiske metoder
Vassdragsforvaltning
geografi naturgeografi vannressursforvaltning eus vanndirektiv datakvalitet reisa
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne