Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning


Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Tale på CD Bokmål 2013

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
Høyere utdanning er inne i en periode med mange endringer. De siste årenes omveltninger har gjort det mer utfordrende å være lærer innen denne sektoren. Et økt fokus på studenters læring innebærer at vi i enda større grad må reflektere over undervisningsformene.
Forfatterne tar i denne boken utgangspunkt i nyere læringsforskning og peker på mulige konsekvenser for undervisning og vurderingspraksis. Bidragene veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningsopplegg og mer overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i høyere utdanning. De diskuterer sentrale undervisningsformer ved universiteter og høyskoler og bidrar med ideer til læringsfremmende undervisning.
Medforfattere: Eevi E. Beck, Olga Dysthe, Gunnar Handal, Anton Havnes, Frøydis Hertzberg, Berit Karseth, Sten R. Ludvigsen, Arild Raaheim, Arne Skodvin og Line Wittek.
Medvirkende
Beck, Eevi E. (medforfatter)
Dysthe, Olga (medforfatter)
Handal, Gunnar (medforfatter)
Havnes, Anton (medforfatter)
Hertzberg, Frøydis (medforfatter)
Karseth, Berit (medforfatter)
Lauvås, Per (medforfatter)
Ludvigsen, Sten R. (medforfatter)
Lycke, Kirsten Hofgaard (medforfatter)
Raaheim, Arild (medforfatter)
Skodvin, Arne (medforfatter)
Strømsø, Helge I. (medforfatter)
Wittek, Line (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2013
Omfang
12 t. 15 min.
Opplysninger
Brage Talesyntese
Emner
ISBN
978-82-16-12543-4

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Bok · Bokmål · 2016
Digital utgave: Søke-URL
Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Bok · Bokmål · 2006
Digital utgave: Søke-URL
Når læring er det viktigste : undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke ...

Daisy lydbok · Bokmål · 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB