Alfarheim : årbok for Elverum : nr. 26 : 2013


redaksjon: Terje Thronæs (redaktør), Ottar Evensen, Rolf Arne Moen og Arve Øverby
Bok Bokmål 2013

Oppdaterer

Medvirkende
Evensen, Ottar . Fra fangehull til hjelpefengsel - litt om fengslenes historie i Norge
Evensen, Ottar . Hallabolaget
Fjeld, Knut . Kongebesøket i Elverum i 1733 - et tidsbilde
Fossum, Tore . Nybrua ble navnet på Elverum Bru fra 1936
Grambo, Ronald . Ferier i Elverum Leir i tredveårene
Grambo, Ronald . Gamle elverumsviser
Grambo, Ronald . Glomdalsmuseets friluftsteater - de første 25 årene
Gunnestad, Jorunn E. . Historien om danserestauranten på Glomdalsmuseet
Gunnestad, Jorunn E. . Olga og Marie Johnsen - yrkeskvinner den gangen kvinner fikk stemmerett
Hole, Randi . "Gaardermo" gjennom fire generasjoner
Lund, Tore . Ambulansetransport fra Trysil til Elverum anno 1927
Lund, Tore . En utmerket elverumsing - riktignok fra Røros, men med Elverum i sinn!
Lund, Tore . Målirennet : et av de største og mest håpefulle skirennene etter krigen
Lund, Tore . Ove Arthur Ansteinsson
Moen, Rolf Arne . Fagforbundet - Elverums største fagforening
Moen, Rolf Arne . Krigsdramatikk på Elverum folkehøgskule
Moen, Rolf Arne . Symfonisk brus for 40 år siden
Møystad, Torill . Helsesøster Klara Borg (1905-1978) - eterlukt, kadaverdisiplin og skarpe penner...
Nyjordet, Knut . Skøyteløp i 1952
Olbergsveen, Randi . Elverum Sanitetsforening - 100 år i folkehelsens tjeneste
Olbergsveen, Randi . Fredrikke Marie Qvam - stemmerettsforkjemper og sanitetsforeningenes mor
Thronæs, Terje . Fra Samvirkelag til Coop Obs! Hypermarked
Thronæs, Terje . Ivar Aasen og Elverum : det er i år 200 år siden Ivar Aasen ble født
Thronæs, Terje . Norske Kvinners Sanitetsforening - en viktig aktør også i stemmerettsarbeidet
Thronæs, Terje . Olav Petter Schulstad (1868-1944)
Thronæs, Terje . Stemmerettsjubileet 2013
Thronæs, Terje . Tematisk innholdsfortegnelse Alfarheim nr. 1 - 26
Øverby, Arve . Frydenlund-området - her bodde overklassen
Øverby, Arve . Hans Uthusliens utrolige kunstnerkarriere i Finland
Øverby, Arve . Ukjent verdenssensasjon i 1930 - faren var fra Sæterberget, sønnen ble svensk tv-geni
Utgitt
Elverum : Elverum historielag , 2013
Omfang
248 s. : ill.
Emner
Aasen, Ivar , 1813-1896
Ansteinsson, Ove A. (Ansteinsson, Ove Arthur) , 1884-1942
Borg, Klara , helsesøster , 1905-1978
Christian VI , konge av Danmark og Norge , 1699-1746
Hamlander, Magn. (Hamlander, Magnus Gustav) , 1877-1951
Johnsen, Marie , 1885-1969
Johnsen, Olga , 1892-1951
Møller, Katti Anker , 1868-1945
Peterson, Margit
Qvam, Fredrikke Marie , kvinnesaksforkjemp. , 1843-1938
Schulstad, Olav P. , 1868-1944
Silkebækken, Martin Olsen , 1846-1923
Silkebækken, Reidar , 1904-1979
Sæther, Hugo Vilde Severin , 1894-1962
Søgård, Magnus , 1907-1995
Torstejnson, Ingeborg Tora , 1867-1944
Uthuslien, Hans , 1858-1934
Coop(samvirkelag)
Eldreklubben(Elverum)
Elverum Sanitetsforening
Elverum folkehøgskule
Elverum lærerskole
Fagforbundet(Elverum)
Glomdalsmuseet . danserestauranten
Glomdalsmuseets Friluftsteater
Hallabolaget(trelastindustri) . Finland
Norske Kvinners Sanitetsforening
Ungdomssymfonikerne, Elverum
9. april 1940
Ambulansetjeneste
Auensengården(Elverum)
Christiansfjeld festning
Elverumsfullmakten
Fengsel
Ferier(Elverum Leir)
Festspillene i Elverum
Fjernsyn - Historie
Forretningsvirksomhet(Elverum i 30-åra)
Frydenlund
Gaadermo
Gamlebrua(Elverum)
Hedmark - Historie
Historie
Historie 1700-
Hjelpefengslet(Elverum)
Klær - Historie
Konger
Kulturhistorie
Kunstnere
Langrenn
Mållia
Nybrua(Elverum)
Samvirkelag
Skøyteløp(Melåsberget)
Straff(Historie)
Sykehus(Elverum)
Sykepleiere - Elverum
Verdenskrigen, 1939-1945
Viser - Elverum
Årbøker
Elverum - Historie
Stemmerett - Kvinner
Søm
Målirennet, 1946
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-90833-28-7(ib.)

Bibliotek som har denne