Lautin 2012 : Lokalhistorisk årbok for Løten. 38. årg.


red.komité:Toril L.Bjerke (ansv.), Åse Krogsrud, Svein Liven, Peder Soug.
Bok Bokmål 2012

Oppdaterer

Utgitt
Løten : Løten Historielag , 2012
Omfang
192 s. : ill.
Emner
Løten historielag
Kulturhistorie
Årbøker
Hedmark
Løten - Historie
Løten-Lokalhistorie
Fargeriet Brudal
Løiten musikforening
Løithens Skyde Selskab
Utøya 1950-tallet arbeidsungdomslag i Løten
Asbjørn Kvernmo
Hørsand stasjon
Lasskjøring til Sverige på 1890-tallet
Løiten prestegård 1919 til 1935
Nordbygdarevyen
Starten på Budor Gjestegård
Tømmerfløting i Svartelve og Fura
Ådalsbruk stasjon
Dewey
ISBN
N.kr.200,00
ISSN

Bibliotek som har denne