Medforskning : å forske sammen for kunnskap om psykisk helse


Marit Borg og Kristjana Kristiansen m.fl.
Bok Bokmål 2009

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2009
Omfang
161 s. : ill.
Opplysninger
På omslaget: Marit Borg og Kristjana Kristiansen (red.)
Emner
Mental Disorders
Mental Health
Research
Brukererfaringer
Forskningsmetoder
Kompetanse
Kompetanseutvikling
Kunnskapsutvikling
Metoder
Pasienterfaringer
Psykiatri
Psykisk helse
Psykiske lidelser
Samarbeid
Brukererfaring
Brukermedforskning
Brukermedvirkning
Brukerperspektiv
Brukerstyring
Brukerstyrte tilbud
Collaboration
Collaborative learning
Diderichsen, Agnete : (NO-TrBIB)90161224
Erfaringskompetanse
Experimentation
Forskning
Medforskere
Samarbeidsforskning
Psykisk helsevern
forskning brukere psykiske lidelser psykiatri psykisk helse brukererfaring brukermedvirkning syke medforskning kunnskapsutvikling metode psykologi forsking lidingar brukarmedverknad pasientmedverknad mental samarbeid rom agder råd muligheterbrukerstyrt kompetansesenter forsknig sosialfag kollega samarbeidsforskning erfaringskompetanse brukererfaringer
Dewey
ISBN
9788215014319 : Nkr 249.00

Bibliotek som har denne