Årbok 1995 Levanger Historielag


skriftstyre: Asbjørn Andresen, Hans B. Rosenlund og Asbjørn Tingstad
Bok Bokmål 1995
Medvirkende
Utgitt
Levanger : Levanger Historielag , 1995
Omfang
176 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Gundersen, Johannes: Gjøtleren på Jøråshaugen i Skogn s. 5-8; Sjaastad, Georg: Over fjord og fjell frå Narvikområdet til Trøndelag i 1940 Anton Sjaastads ferd s. 9-10; Lunnan, Andreas: Danielsve s. 11-12; Skilbrigt, Jon: En innflyttet familie - og en stor etterslekt s. 13-16; Holan, Johannes:Martnasvise s. 16; Lunnan, Eli: Anna Frydlund. Kvardagsbilete frå 1938 s. 17-19; Cegla, Karl-Heinz: Kvernsteinene på Burmoen - hvor kom de fra? s. 20-22; Andresen, Asbjørn: En reise i Levanger sentrum s. 23-29; Solberg, Ingrid: Gamalstuggu på Veierøstad s. 30-32; Vodal, Konrad: Litt om meieribruket i ekne 1874-1966 s. 33-37; Lunnan, Eli: Frå Bjerkan si fotosamling s. 38-39; Dalen, Ole Martin: Sons of Norway 100 år s. 40-44; Seppenen, Marie: Historien om Martinus Aas s. 45-46; Haugan, Einar: Grosserer Heinrich Meyer s. 47-48; Friberg, Ragna: Skapet på Nordenget s. 49-51; Vestrum, Lars: Ekne Meieri s. 52-53; Vodal, Knut: En menneskeskjebne s. 54-59; Heir, Helen Wikhammer: Julebaksten s. 60-63; Sjaastad, Georg: Fergemannen (dikt) s. 64; Weie, Mary: Hain Asmund s. 65-69; Husby, Arnfinn: Finn-Anna s. 70-72; Lello, Johannes: Den første kvennturen s. 73-75; Grevskott, Peter: Ein musikkens heidersmann s. 76-80; Slapgard, Olav: Alstadhaug (dikt) s. 80; Gustad, Anders: "Det kunne vore eg". Eit krigsminne s. 81-83; Øvreness, Oddlaug sørmo: 1. Min gamle skole s. 84-91; Solberg, Ingrid: Nybrotsliv i 30-åra s. 92-93; Friberg, Martin A.: Sagbruket på Nordenget i Markabygda s. 94-96; Lunnan, Eli: Ole Jacobsen Laulo husmannsgutten som skapte dåpsengelen i Levanger kirke s. 97-101; Sommervold, Erling: Potetradisjon på Levangernesset s. 102-103; Nestgaard, Kolbjørn: Paul Gustav Lynaas s. 104-107 s.; Lunnan, Eli: Villepletreet på Hestøya s. 108-109; Munkeby, Hanne Holthe: Paul Holthes mekaniske verksted & vognfabrikk, Levanger s. 100-117; Andresen, Asbjørn: Småstubber fra virkeligheten s. 118-119; Sivertsen, Arne: Levanger på Gunnlaug Ormstungas tid? s. 120-123; Furunes, Erling: Ekne Ungdomslag 1895-1995 s. 124-125; Indgaard, Ola: Kløvjan seterlag s. 126-129; Lello, Erling: Gustav Sæte - Reidar Mostuen s. 130-131; Havik, Sveinung: Utvandringslister til Amerika 1886-1900. Skogn (Alstadhaug), Ekne og Markabygda s. 132-140; Andresen, Asbjørn: En julehilsen fra Amerika s. 140-141; Dahl, Kjell Nagel: Nordenfjeldske Dragonregiment med standkvarter på Rinnleiret i tiden 1894-1995 s. 142-167; Samling av lokallitteratur s. 168-169
Emner
Aas, Martinius
Aas, Martinus
Breen, Ole Eriksen , 1730-1784
Frydlund, Anna
Vis mer...
Geografisk emneord
Dewey
331.05 . - 331.8 . - 331.809 . - 331.8094822 . - 362.29 . - 679.9 . - 914.81 . - 940.534837 . - 948.26 . - 948.4213 . - 948.4221
ISBN
(h.). - 8290339461. - 8290339488. - 9788290339468. - 9788290339482
ISSN

Bibliotek som har denne