Hvor er kildene? : institusjoner til hjelp for lokalhistorikereBok Bokmål 1994 · Lokalsamling

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt , 1994
Omfang
56 s.
Utgave
4. utg.
Passer for
Opplysninger
1. utg. 1990 . - Opprinnelig skrevet av Marit Ekne Ruud . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Andre institusjoner: Digitalarkivet i Bergen, Norsk lokalhistorisk institutt i Ullevål, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen, Registreringssentral for historiske data UITØ, Riksantikvaren i Oslo, Sekretariatet for registrering av faste kulturminner, Fylkeskonservatorene, Norsk Filminstitutt i Oslo, Norsk Rikskringkasting i Oslo,
Arkeologiske museer: Oldsaksamlingen ved UIO, Arkeologisk museum i Stavanger, Bergen Museum/arkeologisk institutt, NTNU - Vitenskapsmuseet, Tromsø Museum,
Arkiv
Arkiv: Riksarkivet, Statsarkivene, Kommunearkivene, Regionale og Interkommunale arkiv, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek,
Bibliografier
Bibliotek: Nasjonalbibliotekene i Mo i Rana og Oslo, Lyd og bildearkivet, Håndskriftsamlingen, Fotosamling, Kartsamlingen, Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Trondheim har og fotosamlinger
Billedarkiver
Foreninger: Fortidsminneforeningen i Oslo, Landslaget for Lokalhistorie i Trondheim, Landslaget for Lokalhistorie i skolen LLS i Ørsta, Landslaget for Lokal og privatarkiv i Bergen, Norsk Slektshistorisk Forening i Oslo, DIS Norge i Bryn,
Fotografier: NMU-Fotosekretariatets database
Historiske atlas
Håndbøker
Kart: Jordskifteverkets kartarkiv - Ås, Statens kartverk - Hønefoss
Kildestudier
Kulturhistoriske museer: De Sandvigske Samlinger - Maihaugen i Lillehammer, Norges fiskerimuseum i Bergen, Norges Hjemmefrontmuseum Akershus Festning i Oslo, Norsk Bergverkmuseum i Kongsberg, Norsk Folkemuseum i Oslo, Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo, Norsk Skogbruksmuseum i Elverum, Norsk Teknisk Museum i Oslo, Norsk Utvandrermuseum i Ottestad, Norsk Vegmuseum i Fåberg, Jernbaneverket i Hamar - Norsk Jernbanemuseum, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum i Horten, Saemien Sijte - Sørsamiske Samlingr i Snåsa, Samiid Vuorka-Davvirat - De Samiske Samlinger i Karasjokk,
Lokalhistorie - Forsking
Lokalhistorie-forskning
Museer: Norsk museumsutvikling - NMU i Oslo, Norges museumsforbund i Oslo,
Noreg - Histoie - Forskning
Noreg(Forsking)
Norge - Historie - Forsking
Norge-Historie-Forskning
Norsk lokalhistorisk institutt
På Internett: Arkivnett Norge, Digitalarkivet, Dokumentasjonsprosjektet, Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Registreringssentralen for historiske data, Biblioteknett Norge, Museumsnett Norge, Lokalhistorisk ressursside (Volda),
Samlinger: Etno-folkloristisk institutt, Institutt for Kulturstudier - Samlingsseksjonen, Historisk Institutt ved NTNU, Seksjon for Leksikografi og målføre ved UIO,
Slektsgransking
Stedsnavn: Seksjon for Navnegranskning - UIO, Stadnamnsamlinga ved Nordisk institutt - UIB, Stadnamnsamlinga ved Institutt for nordistikk og literaturvitenskap - NTNU, Nordnorsk talemålsarkiv - UIT,
foreninger
Historie
Forsking
Arkiver, Lokalhistoriske
Forskning
Slektshistorie
arkiver biblioteker lokalhistorie kilder norge muse# norske historie forsking
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
069 . - 091 . - v948.1 . - 016 . - 026.00025481 . - 026.9481 . - 390.074 . - 779 . - 906 . - 907 H . - 907.2 . - 929.2 . - 930.22 . - 930.253 . - 948.07zh . - 948.1 . - 948.1007 . - 948.10082 . - 948.1055 . - 948.10072
ISBN
8290176708

Bibliotek som har denne