Årbok for Norsk skogbruksmuseum : skogbruk, jakt og fiske 1958-1960


redaktør Anne Stine Ingstad
Bok Norsk 1961

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Elverum : Norsk skogbruksmuseum , 1961
Omfang
158 s. : ill.
Opplysninger
Innhold:Glimt av skogbruksundervisning gjennom 150 år/Knut Skinnemoen. Minner fra gamle skogsbuer/Mikkjel Fønhus. Rep av furupert/Anne Stine Ingstad. Falkefengerhyttene ved Råkåvatnet/Trygve Håkenstad. Fra jordkoier til moderne skoghusholdning i trøndske skoger/Gudny Løchen. Litt om Namsen og sagbruksdriften der fram til 1787/Olav Flotten. Klumsebønner mot rovdyr/Ronald Grambo. Litt om skogshusvær i Telemark i gamle dagar/Jørund Midttun. Namdalsstua/Karl L. Mørved. Bu og naust fra Breisjøen i Alvdal. Spydet fra Mosetra i Øyer. Bjør-kvetta.
Emner
Fossum, Tore
Jacobsen, Albert Marius , 1838-1909
Jacobsen, Rolf , 1865-1944
Rønes, Elling , 1882-
Sætersmoen, Olaf , 1863-1958
Torstejnson, Ingeborg Tora , 1867-1944
Norsk skogmuseum
Økset gård - Elverum
Alvdal
Bergverksdrift
Bjørkvetta
Bjørnejakt
Blesterovner
Båter
Dyregraver
Engerdal
Fangst
Fangstgraver
Femunden
Fiske
Fjøsstell - Folketro
Flom
Fortidsminner
Haugianisme
Hedmark
Historie
Historie(Oppland fylke) - Lillehammer
Jakt
Jernmalm
Jernverk
Jømna
Kniver
Koier
Kongsvinger
Kornmagasin
Kull
Lokalsamlingen
Markeder
Museer
Naust
Norge
Norsk språk - Stedsnavn - Finnskogen
Oppgangssager
Røyking(konservering)
Sagbruk
Seterdrift - Finnskogen
Skogbruk
Slått
Steinpukking
Tauverk
Treforedlingsindustri
Trekull
Utmark
Årbøker
Arkeologiske funn
Falkejakt
Namsen
Rep
Spyd
Tau
Undervisning
Dewey
630.5 . - 634.9 . - 634.9074 . - 634.974 . - 948.24
ISBN
(h.)

Bibliotek som har denne