Ville vekster : røtter i kulturhistorien


Olav Skard ; foto: Svein Grønvold
Bok Bokmål 2003

Oppdaterer

Forlaget skriv om denne boka: Boka omtaler 93 vekster (urter, bær, bregner, lav, moser, sopper, tang og tare). For hver art kan du lese om navnets opprinnelse og betyning, om myter og tradisjoner og om vekstens rolle i folkemedisin og kosthold. Ville vekster har gjennom historien hatt en sentral plass i folks liv.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Grønvold, Svein, (medarbeider)
Utgitt
Oslo : Landbruksforl. , 2003
Omfang
182 s. : ill.
Emner
Blomster i folketro
Blomster
Folklore
Ville nyttevekster
Plants, Medicinal
Plants, Toxic
Botanikk
Bregner
Cultural heritage
Etymologi
Folkeminne
Krydderplanter
Matvarer
Medisinske planter(legemiddel)
Medisinske planter(økonomisk botanikk)
Naturmedisin
Norge - Kulturhistorie
Nyttevekster(økonomisk botanikk)
Plantar
Plantar(folketru)
Planter i folketro
Planter i folketroen
Plantesorter
Spiselige planter
Urtehager
Ville planter
alternative terapiformer
kjerringråd
matplanter
matplanter(botanikk)
nyttevekster etnobotanikk urter bær folkemedisin kulturhistorie ville planter
spiselige planter(botanikk)
terapeutiske systemer
urter bær bregner sopp alger
ville vekster
villeve
Bær
Crops
Cultural values
Drug plants
Etnobotanikk
Folkemedisin
Folketro
History
Kulturhistorie
Medisinplanter
Nytteplanter
Planter
Sopp
Urter
Wild plants
Nyttevekster
Nyttevekstrar - Folketru
Plantenavn(etymologi) (generell lingvistikk)
Urtehager(hagebruk)
Alger
Blomster - Norge
Blomster(botanikk)
Lav
Medisinske planter
Moser
Nyttevekster(botanikk)
Plantar i folketrua
Planter i folketrua
Planter(botanikk) - Nyttevekster, ville
Plantemedisiner
Planter(Ville vekster)
Urter(botanikk)
Urter(matlaging)
Nyttevekster((NO-OsBA)1121190)
Plantenavn
Spiselige planter((NO-OsBA)1143421)
Bær((NO-TrBIB)HUME19057)
Bær((NO-TrBIB)REAL002212)
Etnobotanikk((NO-TrBIB)HUME08198)
Etnobotanikk((NO-TrBIB)REAL009822)
Folkemedisin((NO-TrBIB)REAL013882)
Folketro((NO-TrBIB)HUME05087)
Kulturhistorie((NO-TrBIB)REAL006357)
Medisinplanter((NO-TrBIB)HUME08213)
Nytteplanter((NO-TrBIB)REAL002102)
Planter((NO-TrBIB)HUME08202)
Planter((NO-TrBIB)REAL013826)
Sopp((NO-TrBIB)HUME08220)
Urter((NO-TrBIB)REAL001980)
Geografisk emneord
Dewey
581.94 . - 582 . - 398.3 . - 398.368 . - 412 . - 548 . - 581.9 . - 581.9481 . - 614.882 . - 615.53 . - 615.88 . - 615.882 . - 641.657 . - 582.13 . - 398.36 . - 581.948 . - 580 . - 581.6 . - 581.63 . - 581.632 . - 635.7
ISBN
8252927505 : Nkr 398.00

Bibliotek som har denne