Nidarosdomen - en pilgrimsvandring : nøkler til Nidarosdomen


Arne Bakken
Bok Bokmål 1997

Oppdaterer

om denne boka:

Hva er tankene bak utformingen av Nidarosdomen? Hva symboliserer katedralen og de enkelte deler av den? Hvilken forestillingsverden ligger bak byggverket - og ikke mindre interessant: Hva vil Nidarosdomen si til oss idag?

- I de år jeg har virket som prest i Nidarosdomen, sier forfatteren, - har det slått meg mer og mer at desillusjonert og livstrett virker katedralen ihvertfall ikke. Den har sett noe, og den har noe den vil si! I Nidarosdomen synes alt i livet å ha fått sitt uttrykk. På tvers av århundrene gjenkjenner vi vårt eget liv. Her er gleden og smerten, skriket, fortvilelsen og fryden. Alt er plassert inn i en større sammenheng. Lidelsens og avmaktens livgivende kilder ligger under som et grunnlag og gjør katedralen vakker! Derfor oppleves den som et rom som taler sant om livet og gjør det mulig å holde fast ved det uutsigelige.
Nidarosdomen er bygd i stein, tre og glass. Viktige byggesteiner har også teologien og liturgien vært. I katedralene synes matematikken og mystikken å ha rakt hverandre hendene, likeså det forklarige og det uforklarige, det synlige og det usynlige. Derigjennom kan vi ane glimtet i katedralenes «øye»

Utgitt
Oslo : Aschehoug , 1997
Omfang
90s. : ill.
Opplysninger
Litt. henv. s. 181-188 . - Arne Bakken er pilegrimsprest i Nidarosdomen. I denne boka forsøker han å fange tankene bak utformingen av dette byggverket. Her diskuteres også hva katedralen har å si for dagens mennesker.
Emner
Dewey
246.96 . - 263.041 . - 726.5
ISBN
8203221866

Bibliotek som har denne