2. Borgerlig oppdemmingspolitikk : 1918-1940


Rolf Danielsen
Bok Bokmål 1984

Oppdaterer

om denne boka:

Bind 2, Borgerlig oppdemmingspolitikk, skrevet av professor Rolf Danielsen, dekker perioden 1918-1940 og omhandler Høyres holdning til krisene i mellomkrigstiden, finanskrisen i 20-årene og gjelds- og arbeidsledighetskrisen i 30-årene. Kampen mot krisen var vevet sammen med anstrengelsene for å skape en borgerlig front mot arbeiderbevegelsen. I 20-årene avløste Arbeiderpartiet Venstre som den radikale retningsgiver i norsk politikk, og den gamle Høyre/Venstredimensjonen måtte vike for motsetningen mellom borgerlige og sosialister. Som det største borgerlige parti følte Høyre et særlig ansvar for å blokkere Arbeiderpartiets fremmarsj mot stortingsflertall og regjeringsmakt. Samtidig stod Høyre også i kampstilling mot systemoverskridende krefter på høyre fløy av det politiske spektrum. Høyres oppofreiser til tross brøt likevel den borgerlige regjeringsfront sammen i 1935. Dermed gled partiet inn i isolasjon.

Les boka på nett
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Cappelen , 1984
Omfang
392 s., [16] pl. : ill., faks., fig., port.
Emner
Dewey
ISBN
82-02-04991-1

Bibliotek som har denne