Overhoffrettsdomar : 1680-1689. 2.


utgjeve for den Rettshistoriske kommisjon av Mons Sandnes Nygard
Bok Bokmål 1987 Norge(Akershus)

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Oslo : Norsk historisk kjeldeskrift-institutt , 1987
Omfang
600 s.
Opplysninger
Komplett i 2 bind . - Har register
Emner
Dewey
348 . - 348.044
ISBN
82-7061-140-9

Bibliotek som har denne